Flere kvindelige ledere i kirken

Selv om der er kommet flere kvindelige præster i Folkekirken, har kvinderne haft svært ved at få ledende stillinger. Men de første fem måneder af 2008 er flere kvinder end mænd blevet udnævnt til provster.Samlet er fem kvinder og to mænd blevet udnævnt til provster i år, og for flere af provstierne gælder det, at de nu har fået deres første kvindelige provst nogensinde, skriver Kristeligt Dagblad.
Provster er chefer for sognepræsterne i de pågældende provstier.
Selv om 47 procent af alle præster i dag er kvinder, er der kun 24 kvindelige provster i landets 107 provstier. Kun to af de ti biskopper er kvinder.
/sl