Kristen friskole køber nyt

Friskolen Thy har taget det første spadestik på en nykøbt 5599 m2 stor grund i Thisted. Skolen har desuden fået forkøbsret på den tilstødende 4401m2 store grund. Skolen har indtil 2010 til at skaffe midlerne til købet.
Friskolen er tilknyttet Bibel- og Missionscentret i Thisted, der opfordrer frivillige til at hjælpe med klargøring af grunden. Den første uge af sommerferien flyttes bygningerne fra Kronborgvej til Lerpyttevej i Thisted.
/cP