Skriv til Suh

Har du et problem, så skriv til:
Psykolog Suh B. Jacobsen
Nordgårsvej 109, Tune
4000 Roskilde
eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Min hverdag hænger
ikke sammen mere…

Kære Suh
Jeg er en kvinde midt i fyrrerne, gift og mor til tre. Min hverdag hænger ikke sammen mere, jeg bryder sammen over de mindste ting, tuder konstant, er irritabel og har enormt kort lunte. Jeg kan gå fra den ene ende af huset til den anden og have glemt, hvad jeg gik derhen efter, når jeg når derhen. Jeg passer stadig mit arbejde, som på den ene side hjælper mig til at tænke på noget andet, men samtidig er det også ved at være svært at klare alle opgaverne. Hvorfor har jeg det sådan, og hvad kan jeg gøre for at blive ”normal” igen?
O.

Kære O.
Det lyder, som om du har fået en depression. En depression er en betegnelse for den tilstand, man kommer i, når man bl.a. er voldsomt stresset enten fysisk eller psykisk over for lang tid. De fleste af os kan sagtens holde til at blive udsat for ekstra belastende situationer, når det kun sker ind imellem og over et kortere stykke tid. Mens det står på, tærer vi på vores kræfter og energi, fysisk og psykisk, og når krisen er overstået, restituerer vi og samler nye kræfter – lader batterierne op, så at sige. Men hvis krisen eller belastningerne er for voldsomme og bliver ved i for lang tid, begynder kræfterne at slippe helt op, og vi når ikke at restituere eller lade op, før der er ”udgifter” på den konto igen. Kroppen går derfor i nødberedskab og bruger kun energi på det allermest nødvendige – at overleve – og energi til at huske, have overblik, koordinere, være overbærende eller rummende osv. er derfor inddraget. Tit er appetitten også manglende, og søvnen kan blive af dårlig kvalitet. Din aktuelle situation er altså at sammenligne med en sygdom, som du er nødt til at tage alvorligt, og du er nødt til at restituere fysisk og psykisk for at kunne komme op på normalt funktionsniveau igen. Her kan en hel eller delvis sygemelding måske være aktuel?
Jeg synes, du skal tale med din læge om, hvordan du har det, og måske få en henvisning til en psykolog (lettere depressionstilstande er for nyligt blevet godkendt som henvisningsgrundlag). Her kan du få hjælp til at få et overblik over din situation, og også at få hjælp til at finde ud af, hvordan du kan ”sætte ind” på din energi-konto og for en periode holde op med at bruge af samme.
Hilsen Suh

Jeg har svært ved at
træffe beslutninger

Hej Suh
Kan du give et godt råd til, hvordan man bliver bedre til at træffe beslutninger? Jeg har altid så svært ved at vælge, når jeg skal beslutte et eller andet, og det er nærmest uanset, om det er hvilken is jeg skal købe, eller hvilken uddannelse jeg skal tage. Jeg kan godt forstå det, når det drejer sig om store ting, men hvorfor har jeg det også med mindre ting?
Hilsen En ubeslutsom

Kære Ubeslutsomme
Som regel handler det om, at man enten er bange for at gå glip af noget, eller at man stiller for høje krav til sig selv om altid at gøre det rigtige. Begge dele gør det at tage en beslutning til noget angstprovokerende.
Hvis det handler om, at du er bange for at gå glip af noget, kan du måske begynde at tænke over, hvad det er der er så frygteligt ved at gå glip af en ”bedre” is. Hvad er konsekvenserne, helt konkret? Hvordan ville det påvirke dig, og hvilke handlemuligheder ville du have? På den måde får du et indblik i, hvad det egentlig er, du frygter så meget, og måske også en ny oplevelse af, at du alligevel ville kunne håndtere den ”frygtede” situation. Når du på denne måde er bevidst om at konkretisere din angst og fokusere på nye handlemuligheder, bliver du sandsynligvis mere overbevist om, at du vil kunne tackle også den ”forkerte” beslutning, og det bliver således også mindre angstprovokerende for dig at træffe et valg – det er pludselig ikke så fatalt, hvis det nu skulle vise sig, at der var en beslutning, der var endnu bedre.
Eller det handler om, at du er bange for at begå fejl. Måske medfører en fejl store selvbebrejdelser, selvdestruktive tanker og skyld, hvilket gør det vældig vanskeligt at turde træffe en beslutning?
Hvis du genkender dette mønster, så prøv at være opmærksom på den tankerække, der ender med at anklage dig selv for det, der for ethvert menneske er uundgåeligt: at fejle! Vær bevidst om de selvdestruktive, anklagende tanker og forhold dig kritisk til dem – undersøg sandhedsværdien i dem: er jeg faktisk et dårligt menneske, fordi jeg traf det forkerte valg? Betyder det egentlig, at jeg er et fjols, fordi jeg begik en fejl? Er det virkelig sandt, at andre mister deres sympati for mig nu?
Snak også med andre om det, og prøv bevidst at søge nye og mere konstruktive indfaldsvinkler til det at begå fejl!
Hilsen Suh

Hotline til Suh
På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69.
Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen.
Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårsvej 109,
Tune, 4000 Roskilde, eller
mail til: Suh@Udfordringen.dk