Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Hvordan slipper jeg
mine gamle frygtstanker?

Kære Orla
Jeg ved, at vi bør tage afstand fra negativ og nedladende tale om andre mennesker og situationer i vores liv. Hvis vi ikke gør det, vil det sætte sig som ”gift” i vores legeme og i vores psyke. Jeg ved også, at hvis denne ”gift” vedligeholdes, kan den senere manifestere sig som fysisk og psykisk sygdom. Eksempel: Hvis man bliver ved med at gå og sige til sig selv, at jeg måske/nok har kræft. Hvis man gør det tilstrækkelig mange gange, så er muligheden der, for at man får kræft.
Det, jeg blandt andet vil spørge dig om, er: hvad gør man for at bryde disse tanker, så de ikke bliver ved med at dukke op, for nogle gange kan frygtstanker som disse minde om tvangstanker.
Jeg har også et andet spørgsmål:
Da jeg var i det alternative miljø, fik jeg den forklaring, at hvis jeg bad om fred, ja, så ville al uroen fra min underbevidsthed dukke op. Det oplevede jeg også. Jeg oplevede en kamp i mine tanker og følelser, og jeg fik ikke fred.
Jeg har her for 14 dage siden forsøgt at holde op med at ryge. De 10 første dage gik godt. Men så begyndte jeg at blive vred og sur på min familie, og vreden fyldte mine tanker. Jeg bad Jesus om fred. Men oplevede fortsat kamp. Jeg fortsatte med at være vred, og to dage efter opgav jeg mit rygestop. —- Jeg kan bare ikke lide den side af mig selv. Samtidig kom tanken fra det alternative miljø: – hvis du beder om fred, så kommer kampen med det negative, der er lagret i underbevidstheden. Det var nok det, jeg oplevede i de dage, hvor jeg var vred og sur. Vreden tog over. Jeg tænker, hvis bare ikke jeg havde den viden fra det alternative miljø, så ville jeg lettere kunne stoppe med at ryge. Jeg ville ønske, at jeg kunne trykke på en Delete-knap, og det så var slettet fra min hukommelse. Mon du har en forklaring eller mening om dette? Jeg ved godt, at du ikke kan vide alt eller svare på alt. Men på forhånd tak.
Kærlig hilsen
S.K. København

Svar 1:

At ændre tankemønstre

Kære S.K.
Tidligere brugte man et udtryk, der hed ”opøvelse i kristendom”. Hvorfor nævner jeg nu det her som start på mit svar til dig?
Jo, jeg kan godt forstå, at du længes efter en Delete-knap, en sletteknap i forhold til dine dårlige vaner og reaktioner.
Vaner og reaktioner, som du har med fra dit ”gamle” liv, kan være særdeles ubehagelige, når de fortsætter med at dukke op. Især når du troede, du havde fået bugt med dem.
Men jeg ser det på den måde, at din vrede, din uro og din rygning er en bøn til Gud, til Helligåndens kraft om hjælp. Her på jorden kan rejsen mod det rene, det hellige hjerte ofte være hård. Der skal disciplin og øvelse til. Livet i Jesus Kristus er ikke et sødt fødselsdagskort, hvor det hele er rosenrødt. Det rummer en forpligtigelse til et radikalt anderledes liv. Det kristne liv er et bevidst valg, hvor man vil trodse egoets og de gamle vaners magt. Jo mere tid vi tilbringer sammen med Helligånden, jo større er vores evne hertil og til at fokusere på kærligheden. Hvis du er sammen med Gud og påkalder Helligånden blot 5 minutter hver morgen, så vil det lede dine tanker og reaktioner i løbet af dagen.
Ligesom mange dyrker sport og gymnastik for at opbygge deres fysiske legeme, således beder vi og er sammen med Gud for at opbygge vores indre og åndelige legeme.
Ofte når vi ingen vegne i vores åndelige udvikling som kristne, fordi vi er for udisciplinerede i vores tanker. Når vi kommer ud for problemer og modgang, så går vi automatisk ind i de gamle reaktioner: vrede, fordømmelse og frygt. Vi opnår alt for lidt, fordi vores tanker er så udisciplinerede. Vi må ikke være eftergivende over for det gamle liv og de gamle tanker. Bøn til Gud i Jesu Kristi navn og påkaldelse af Helligåndens kraft er en hjælp til os til at vokse åndeligt og til at dø bort fra det gamle, verdslige menneske i os.
Åndelig vækst drejer sig ikke om at få styr på avanceret teologi. Det drejer sig om at blive som barn på ny. Det drejer sig om at få tillid til Gud og derudfra finde hvile i sig selv og i sit liv.
Det er godt at tage sig tid til at være sammen med Gud i stilhed. Det er i den tid, hvor Helligånden får chancen for at træde ind i vores bevidsthed og udføre sin forvandling af vores hjerte og vores tanker. Det forandrer ikke kun, hvad vi foretager os. Det forandrer også, hvem vi er. Helligånden vil hjælpe os af med de tanker, der er baseret på frygt, og give os tanker, der er baseret på Guds kærlighed.
Men her er det så, at du har brug for tålmodighed med dig selv, for forandringerne i vores personlighed kommer ikke så hurtigt, som når man trykker på en Delete-knap på computeren. Det er på samme måde, som hvis du træner din krop i et fitness-center i en time. Når timen er forbi, ser du ingen forandring med din krop. Men hvis du træner hver dag i en eller to måneder eller længere, så vil du komme til at se forandringen. Der sker endda tit det, at det er dine venner og din familie, der opdager forandringen først. I dit tilfælde kan det være ved, at de opdager, at din gamle vrede har forladt dig, og du er blevet mere kærlig og forstående. Dine venner og familie vil da nok reagere på din kærlighed med kærlighed. Det er i hvert fald det normale.
Jeg kan fra dit brev mærke, at du kæmper og anstrenger dig meget for at blive bedre. Men det behøver du ikke. Overlad arbejdet til Gud. Lad Guds kraft, som er Helligånden, gøre arbejdet. Du hviler, mens Guds kraft arbejder i dig og igennem dig.
Kære S.K., du må aldrig glemme, at vi alle har en direkte forbindelse til Himlen, Helligånden, der taler på Guds vegne. Problemet er, at der er støj på forbindelsen, og det er vores ego, der frembringer støjen. Men når du sætter tid af til Gud og er sammen med ham i stilheden, så smelter støjen bort. Så hører du Guds stille stemme. I Himlen er det den eneste stemme, vi hører. Derfor er vi alle lykkelige hjemme hos Gud.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Lindskov
Tak for salvedugen. Den hjælper mig.
Kærlig hilsen
N.H.

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Tak for at jeg må bede om, at du vil bede over og salve min salvedug igen. Det er nemlig sådan, at den hjalp mig meget sidste gang, du gjorde det. Jeg siger tusind tak, og må Gud velsigne dig for alt det, du gør.
Kærlig hilsen fra
En taknemmelig læser
af Udfordringen.

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Hver gang, du har bedt for mig, har jeg oplevet en bedring. Det er både gennem forbøn på møder og gennem min salvedug. Jeg tror også på, at det sker denne gang. Gud velsigne din store tjeneste, og tak for ny salving og forbøn.
Med hjertelig hilsen
En kvinde fra Jylland


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:
Kære Orla
Tak for dine små hilsener, hver gang du har bedt over salvedugen. Jeg trængte forfærdeligt til nætter med god nattesøvn. Sådanne gode nætter har jeg nu haft masser af, efter at min veninde formidlede kontakten til dig, og du sendte mig en salvedug.
Gode sommerhilsener fra
Svend Erik