Bedømmelse – ikke bare frygt?

Hver gang, der kommer en kristen fornyelse, kan man være sikker på, at de/vi ”gamle” troende er imod. Sådan har det været – lige siden Jesu tid. Fordi…
1) vi fejlagtigt tror, at vi selv har hele sandheden.
2) vi forveksler frygt med åndelig bedømmelse.
For tiden er der en del, som advarer imod Florida-vækkelsen. Sådan var det også med Pensacola-, Toronto-, Jesus-vækkelsen – og de gamle vækkelser, der lå forud for dem. Hver gang er der nogle – ellers fornuftige – kristne, der overdriver og beskylder vækkelsen for at være Satans værk, Antikrist, okkult osv. Er der helbredelser involveret, vil de bare påstå, at ”Satan også kan udføre mirakler”…
Sådan kritiserede jeg også selv trosbevægelsen for 20 år siden. Uha, hvor var jeg bange for det djævelskab. Og der var masser af fromme bøger, som kunne give mig medhold i, at det var ”et anderledes evangelium”, osv.
Men sagen var jo, at de også var kristne. Selv om de nok overdrev de nye ting, som de havde opdaget, og tog fejl på nogle områder, så var det jo langt værre, at jeg skabte splid mellem os kristne brødre og søstre ved at hænge dem ud.
For Gud kan åbenbart godt velsigne mennesker, som har en ”forkert teologi” og som begår fejltagelser. Heldigvis…
Ja, Gud foretrækker åbenbart endda at velsigne dem, der kommer galt afsted, fremfor dem, der slet ikke kommer af sted! Jesus vidste, at Peter var et brushoved og en hykler, men alligevel overlod han ”nøglerne” til ham. Peter og Paulus så forskelligt på meget, men Gud brugte dem begge.
Ofte er det netop de mest helhjertede, der går fejl her. Det er ikke godt for de kristnes enhed. Det skaber tvivl og skader hele kirkens omdømme i samfundet – og det skader os selv personligt, når vi fordømmer andre kristne.
Hvis vi vil bedømme noget og rådgive andre, så er det ikke nok at studere internettet med alle dets djævelske anklager – så må du have fat i Bibelen. Ja, ikke nok med det, vi må lære at bedømme modent og åndeligt.

Redaktør Henri Nissen