Dansk par hjælper Tsunami-ofre

Mange huse blev skyllet bort af tsunami-bølgen i 2004. Fire år efter er der stadig mange i Sri Lanka, der mangler tag over hovedet. Dansk nødhjælp er ved at opbygge en hel landsby.Da tsunamikatastrofen ramte Sydøstasien i december 2004, skyllede saltvandet også ind over Sri Lanka og ødelagde landets vandforsyning. IAS var på pletten kort efter for både at rense brønde og grave nye brønde for den katastroferamte befolkning.

Revisor Hans Peter Jensen fra Cityrevision i Århus og hans hustru Veronica oplevede på nærmeste hold tsunamien på Sri Lanka. Straks gik de i gang med at hjælpe via ApiAid og IAS.

IAS’ samarbejdspartner ApiAid i Århus var i Sri Lanka, da tsunamien ramte landets kyst. Hans Peter Jensen husker tilbage på de hektiske dage:
– Min kone Veronica og jeg var sammen med vore to børn, svigersøn og 3 børnebørn i Sri Lanka, da katastrofen indtraf, og var meget tæt på at blive direkte ramt af den. Vi var i kirke, da det skete, og vore børnebørn, som ikke ville i kirke, men til stranden, blev ved et mirakel hjemme fra stranden netop den dag.

Straks i gang

Allerede dagen efter katastrofen var de i gang med at forberede hjælpen, inden de den 30. december planmæssigt måtte tage til Danmark sammen med mange sårede.
– Vi var i fuld gang med at afhjælpe en tidligere vandkatastrofe i Ratnaputra med nødrationer, tæpper, gryder og pander til 250 udvalgte familier.
– Nu var behovet for nødhjælp vokset fra den ene dag til den anden – fra 4 nye brønde, 8 vandtanke og huse til 150 hjemløse familier i Ratnaputra – til det helt uoverskuelige langs hele den lange kyststrækning.
Der blev igangsat en indsamling herhjemme, og kort efter blev over 1.000 nødhjælpspakker delt ud. 2.500 brønde blev renset for snavs og havvand. 120 nye brønde blev gravet, og hele 400 latriner blev etableret.

Bygger landsby

Siden har IAS, ApiAid og den lokale samarbejdsparner New Life Church bygget 250 huse i det nordlige Sri Lanka – og det er fortsat genhusning, der er den største udfordring:
– I dag er problemer med vandforsyning et overstået kapitel, fortæller Hans Peter Jensen. Nu drejer det sig om at genhuse de mange familier, som har mistet hus og hjem. De har nu i flere år boet i telte og skure. Nu arbejder vi på at give dem permanente boliger.
ApiAid er faktisk ved at opbygge en hel lille landsby i en af de byer i det nordlige Sri Lanka, som blev mest hærget af tsunamibølgen. 24 huse skal det blive til i byen Trincomalee.
– I december 2007 var vandforsyning og toilet etableret, og de første 8 huse er bygget, fortæller Hans Peter Jensen.
Byen kaldes New Life Village – Nyt Liv Landsbyen – for at signalere, at her skal de ramte familier kunne starte en helt ny tilværelse.
Hver familie får lov til at låne huset i to år – inden de får tilbudt at købe huset for et symbolsk beløb. Hvert hus koster mellem 20.000 og 30.000 kr. at bygge.

Eneste danskere i området

ApiAid i Århus har netop haft besøg af deres srilankanske projektleder. Han fortæller, at der er krig i regionen lige nu, og at det er svært overhovedet at komme ind i området. Men fordi Sanna, som projektlederen hedder, er halvt singhaleser og halvt tamiler, kan han komme derop.
– ApiAid og IAS er de eneste danske nødhjælpsorganisationer i området, oplyser Hans Peter Jensen.
Lige nu er første prioritering at få bygget et sundhedscenter i landsbyen, et såkaldt nursery. Det er meningen, at der skal tilknyttes to biler, der kan fungere som mobile klinikker. Bilerne skal både kunne træde til ved normale sundhedstjek af gravide mv. og akutte nødhjælpsaktioner ved f.eks. oversvømmelser.
Sammen med sundhedscentret bliver der opført et forsamlingshus, kontorer og en legeplads til børnene. I Sri Lanka er en gennemsnitsfamilie på op til 10 personer.

Flere ulykker

– Der har været flere mindre ”tsunamier” siden katastrofen i 2004, oplyser Hans Peter Jensen.
– Et kraftigt regnvejr i 2005 forårsagede oversvømmelser i hovedstaden Colombo. På grund af forlænget monsunregn i 2006 rev store mængder mudder sig løs i området omkring Nuwara-Eliya.
I begge tilfælde blev IAS kontaktet, og nødhjælp med mad, tøj og midlertidig genhusning blev etableret.
Men hjælpen besværes af den fortløbende konflikt mellem regeringsstyrker og oprørsbevægelsen De Tamilske Tigre. Sri Lanka har været hærget af borgerkrig indtil den 11. september 2001. Da standsede de fleste uroligheder, men:
– Udviklingen er sat årtier tilbage, så en månedsløn er det, vi kan få i dagpenge som deltidsforsikrede pr. dag, fortæller Hans Peter Jensen.

Fortsat kampe

Ind imellem bryder der nye kampe ud og besværliggør genopbygningsarbejdet:
– Der var rimelig fred på øen, indtil EU karakteriserede De Tamilske Tigre som terrorgruppe. Gruppen mistede derfor opbakning, og samtidig legitimerede det regeringens kamp mod oprørsbevægelsen – vel nok med USA som forbillede i kampen mod terrorisme.
Der bor knap 20 millioner indbyggere på øen, som er en halv gang større end Danmark. 80 pct. af befolkningen bor på en tredjedel af øen. Resten bor i den næsten ufremkommelige jungle på den nordlige del af øen.


Artiklen fortsætter efter annoncen: