Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Vores søn er optaget af
karriere og penge

Kære Orla Lindskov
Når din Brevkasse hedder fra ”Fra sygdom til sundhed”, så tænker jeg for tiden meget i retning af åndelig sygdom og åndelig sundhed. Grunden til det er, at min søn på 32, som vi har givet en kristen opdragelse, og som vi troede var frelst og omvendt, fuldstændig ser ud til at have vendt Gud og frelsen ryggen. Ikke sådan, at han fornægter Gud og Bibelen. Men når vi bringer det på tale, så mærker vi klart, at han ikke har lyst til at tale om det. Det gør både mig og min mand meget ondt. Vi havde ikke troet, at det skulle gå sådan. Vores søn er nu mest optaget af sin karriere og af at tjene penge. Hans forhold til kvinder synes vi heller ikke er i orden. Han har succes i sit erhverv og har efterhånden nået en høj stilling. Men hvad er det alt sammen værd, når det er sket på bekostning af Gud. Vi føler, at han har valgt verden og valgt Gud fra. Kan du forestille dig, hvad vi skal gøre, eller hvad der skal til, for at han vender om fra det tomme og verdslige liv? Vi beder hver dag om, at han må vende om og finde tilbage til Gud. Vi vil gerne høre din mening.
Venlig hilsen
En bedrøvet mor

Svar 1:

Jeres søn må først indse
tomheden i det verdslige liv

Kære bedrøvede mor
Bibelen fortæller os, at Gud ikke ønsker synderens død. Men Gud ønsker, at han skal omvende sig og leve. Jeg tror, at på grund af jeres forbøn, men også på grund af, at Gud elsker jeres søn, da vil der komme hændelser og timer til jeres søn, hvor han vil se ind i sig selv og besinde sig på, hvordan det står til med ham. Det kan ske som et lyn, der en dag slår ned i hans sjæl og meddeler ham, at det liv, han lever nu borte fra Gud, kan i sidste ende slutte tragisk.
I skal fortsætte med forbønnen for ham. Det er nok også det eneste og bedste, I kan gøre, som situationen er nu. Gennem jeres forbøn bliver der mulighed for, at Helligånden kan virke. Og som der står i Bibelen, så er det Helligånden, der overbeviser verden om synd, dom og retfærdighed. Det er også Helligånden, der skal virke forvandling i jeres søn. Hvorledes det kommer til at ske, og hvad der bliver anledningen dertil, det råder Gud for. Det kan være højest forskelligt fra menneske til menneske. For den ene kan det ske gennem sorg og modgang, for den anden kan det ske midt i hans travle forretningsliv eller midt i forlystelser og underholdning. Jeg ved, at det skete for én, mens han så en udsendelse i tv.
For Saulus skete det, da han var brændende optaget af at forfølge menigheden. For Zakæus, da han hørte, at Jesus kom igennem Jeriko. For den fortabte søn skete det, da han sad sulten og i en ussel tilstand blandt svinene. Det gjaldt næsten den fortabte søns liv. Så langt var han kommet ud, før han gik i sig selv. At gå i sig selv kan være noget meget klogt at gøre. Selvransagelse kalder man det nok i dag.
Det, der blev motivet til, at den fortabte søn vendte hjem, var mindet om hans gamle hjem, hvor han havde det godt. Men inden mennesker når dertil, må de først indse tomheden i det verdslige liv. Dertil vil jeres søn også nå. Når I fortsætter forbønnen for jeres søn, så tror jeg, at den dag kommer, hvor han vil længes tilbage til det liv, du og din mand lærte ham. Han vil komme til at indse, at der er noget, der er langt vigtigere end penge og karriere, nemlig livet i Gud. Jeg tror, at jeres forbøn er utrolig vigtig for ham lige nu. Så tab ikke modet, men hold ud med forbønnen.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Sygdom i alle mine led

Kære Orla Lindskov!
Jeg har fået konstateret en sygdom, som sidder i faktisk alle mine led. Desuden er min familie ramt af forskellige ulykkelige omstændigheder. Så er der lige det, at jeg både har hørt og læst om, at der i nogle familier kan være udtalt en forbandelse over dem i fortiden, og den kan følge med i generationer. Men bliver forbandelser ikke brudt, når man tager imod Jesus Kristus?
Med venlig hilsen
En prøvet kvinde

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Alle skal gennem prøvelser

Kære kvinde
Jo, det gør den, og som jeg tidligere har skrevet, så skal man være forsigtig med at sige, at der kan hvile en forbandelse over bekendende og troende kristne.
Den påstand er der nemlig ikke bibelsk belæg for. I Galaterbrevets kap. 3, vers 13 og 14 står der jo: – Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet: ”Forbandet er enhver, der hænger på et træ” – for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få Ånden, der var lovet os. Det betyder, at når du er i Kristus, så er du under velsignelse, og ikke under forbandelse.
Men det betyder så ikke, at livets prøvelser og kampe ophører for os.
Det betyder, at du er inde under løftet: – ”at alting samvirker til noget godt for dem, der elsker Gud.” Midt i prøvelsen kan dette dog være svært at få øje på. Tit ser vi det først på længere sigt. Læs i øvrigt mere om emnet i min Brevkasse i uge 23 – 2008.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Det går den rigtige vej

Kære Orla Lindskov
Mange tak for salvedugen, som jeg modtog for længe siden. Jeg vil gerne have dig til at salve den igen.
Problemerne var blandt andet epilepsi, utilpashed, træthed, depression, som nu er på vej væk. Besvimelsestilløb var der også, men det har lægen givet mig noget blodtryksmedicin imod. Denne medicin gør også noget godt ved min håndrysten. Jeg har fået det meget bedre end første gang, jeg skrev. Det er rigtig dejligt. Jeg har stadig brug for lægedom mod onde minder. Men også der går det den rigtige vej.
En rigtig stor tak. Må Gud fortsat velsigne dig.
En kvinde fra Midtjylland


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:

Jeg er nu blevet smertefri

Kære Orla Lindskov
Jeg var den 22. maj til et helbredelsesmøde med dig som foredragsholder i Middelfart, Teglgårdsparkkirken. I mødet fik jeg håndspålæggelse af dig.
I februar 2005 kom jeg ud for en alvorlig skiulykke, hvor jeg slog hovedet og fik en alvorlig hjernerystelse. Siden ulykken har jeg lidt af frygtelige smerter. Jeg har på grund af smerter været ude af stand til at passe mit arbejde som læge i et helt år. Men efter din håndspålæggelse er jeg nu blevet smertefri. Der er sket en så pludselig, markant bedring, at jeg nu kan passe mit arbejde og min datter på 14 måneder uden problemer. Tidligere kæmpede jeg mere eller mindre konstant med svære smerter, dårligt humør, mangel på overskud og irritabilitet. Alt dette er faktisk borte nu.
Jeg vil derfor nu også bede om at få tilsendt en salvedug, da jeg tror og håber, at den vil hjælpe mig til at fastholde bedringen i mit helbred.
Med venlig hilsen
En taknemmelig læge

Vores oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Nu skriver jeg til dig for at bede om en salvedug. Jeg har nemlig fået tanken, at en salvedug måske vil kunne lindre mine smerter. Omkring år 1985 hjalp du ved forbøn min mand fri af nogle forfærdelige krampeture ved et møde i Holstebro. Det takker vi stadig Gud for.
Med venlig hilsen og tak for dine ord i Udfordringen.
E.


Artiklen fortsætter efter annoncen: