Tilgivelse – på trods af alt!

Kitty Chappells historie er svær at læse pga. al den vold og smerte, hun oplever, men den er også særdeles lærerig.Med fortiden bag sig handler om at overleve, gennemleve og komme styrket ud af prøvelser.Bogen sætter fokus på overlevelse, dog ikke blot for overlevelsens skyld, men også for at komme styrket ud på den anden side. Hovedtemaer i bogen er: At forlige sig med smerten, at tilgive, at frigøre sig fra offerrollen – for at kunne leve sit liv fuldt ud.

En grufuld historie

Kitty Chappell fortæller sin historie i al sin grufuldhed. En barndom fyldt med vold, trusler og fornedrelse. Kun fantasien sætter grænser for, hvad Kitty og hendes mor og søskende måtte stå model til i livet med en voldelig og tyranniserende far.
Undervejs gennem bogen dukker der mange spørgsmål op: Hvorfor flygter mor og børn ikke, hvorfor søger de ikke hjælp? Hvordan kan det holdes skjult for omverdenen (faktisk så godt, at selv de nærmeste tror, at hjemmet er endog meget velfungerende og harmonisk)? Hvad er det, vi som omverden ikke kan eller vil se?
Bogen er også, midt i al sin grufuldhed, et vidnesbyrd om Guds uendelige omsorg for det enkelte menneske – hvis mennesket vil.

En svær proces

Jeg synes, at et af de stærkeste budskaber i bogen er, at hvert menneske er ansvarligt for sit eget liv og for måden at træffe sine valg på, uanset fortid og omstændigheder. Vort selvbillede – hvem vi er, hvordan vi er – er ofte præget af andres ord og mening om os.
Kittys far sagde, at hun var dum og grim. Det fik hende til at føle sig mindreværdig, og eftersom udsagnet blev gentaget igen og igen, blev det til sandhed i Kittys barnesind. Børn er ikke i stand til objektivt at vurdere udtalelser og meninger, fremsagt af andre, især ikke af voksne og da slet ikke af forældre. Med dette i erindring bliver Kittys historie rigtig væsentlig og med ærinde til mange af os.
”To veje lå åbne foran mig”, fortæller Kitty, ”men hvordan kunne jeg få styrke til at tilgive, når alt inden i mig skreg efter hævn?” Dette tema bliver grundigt beskrevet i bogen, og det fremgår tydeligt, at uden den fulde tilgivelse ville det ikke være muligt at kunne leve et frit liv, frigjort af fortidens mørke og knugende angst. Det er beskrevet, hvor svært denne proces er, og der er ikke pyntet på, hvordan det bølger frem og tilbage i processen.

Vi skal tænke os godt om …

Alt i alt en historie om mønsterbrydning, om rejsen mod indre helbredelse, om forståelse af, hvad virkelig tilgivelse er, om valget mellem at lukke sig inde i bitterhed eller at tage ansvar for resten af sit liv og dermed opleve en nyvundet frihed.
Bogen efterlader læseren med det budskab, at vi hver især skal tænke os godt om – hvad er det, vi signalerer til vore børn? Måske kan vi genkende os selv i dele af bogens beskrivelser. Når Kitty kan, så må det også være muligt for mig at få fat i hemmeligheden bag tilgivelsen.

Vækker undren

Bogen er skrevet som en fortælling, opdelt i kapitler med sigende overskrifter, og sidste halvdel af bogen er sammenfattet omkring citater og bibelord.
En bog, der er værd at læse, men også svær at læse, da man undervejs berøres af smerten og volden. Den efterlader læseren med både undren og „spor“ til refleksion.

Kitty Chappell:
Med fortiden bag sig
– en kvindes vej ud af en svær opvækst
244 sider • 199 kr.
Scandinavia