Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Noget psykisk

Kære Orla
Tusind tak for salvedugen og dit venlige brev. Salvedugen ligger nu under mit lagen, og jeg stoler på, at Herren gør noget igennem den bøn, du har bedt over salvedugen.
Jeg har tænkt på, om mine problemer med kroppen dybest set kan skyldes noget psykisk, som skal læges først, inden jeg kan modtage fysisk helbredelse. Mit sind og mine følelser er nemlig helt forstyrrede i øjeblikket.
Tusind tak for din omsorg og tålmodighed med os syge og skrøbelige mennesker.
Kærlig hilsen
En kvinde fra Midtjylland

Svar 1:

Fysisk sundhed hænger
sammen med vores psyke

Kære kvinde
fra Midtjylland

Det er meget sandsynligt, at du har noget psykisk, som skal læges først.
Jeg har ofte oplevet, at Gud påbegynder den fysiske helbredelse gennem en indre helbredelse. I nutiden kommer man nok mere og mere til den erkendelse, at kun meget lidt opstår ”tilfældigt” i vores krop. Man har mange eksempler på, at tidligere såvel som nuværende følelsesmæssige forhold indvirker på det fysiske helbred. Det betyder, at vores fysiske sundhed hænger sammen med, hvordan vi har det i vores psyke. Dybe, traumatiske oplevelser, følelser, der er ude af balance, frygts-forestillinger og forkerte holdninger så som utilgivelighed, bitterhed, foragt m.m. kan ændre vores krop-cellers funktion i negativ retning.
Din følelsesmæssige tilstand kan komme til udtryk i din krop. Din fysiske helbredstilstand kan altså hænge sammen med det følelsesmæssige og psykiske pres, som du har været udsat for, og som har lagret sig i dig. Men din fysiske helbredstilstand hænger også sammen med det følelsesmæssige og psykiske pres, du står i lige nu. Her vil jeg gerne fokusere på noget, som rigtig mange lider under i dag, nemlig frygt.
I Bibelen taler Gud igen og igen til os med ordene: – ”Frygt ikke.”
Det er fordi, frygt er en af menneskehedens værste fjender, om ikke den værste. Jeg tror, det for vores sundheds skyld er klogt at se tilbage i vores liv og se på vores forhold til andre for at blive klar over, hvor meget og hvor længe frygt kan have styret os. Har frygten styret os længe nok, ja, så lukker frygten af for Guds og livets energi, som er Jesus Kristus. Gud og Jesus kan så ikke længere vedligeholde og give næring til vores krop.
F.eks. frygter mennesker ofte for, hvad der vil ske i fremtiden. Når man lader denne frygt bo i sig, så bliver livet pinefuldt.
Men Bibelen fortæller os om en anden måde at leve på. Nemlig at vi under alle forhold stoler på Gud. Det at stole på Gud betyder, at vi under alle forhold stoler på, at hans kærlighed aldrig vil forlade os.
I 1. Johannes brev kap. 4, vers 16 står der: – ”Og vi har lært den kærlighed at kende, som Gud har til os, og vi er kommet til tro på den. Gud er kærlighed, og den, som bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.”
Når Johannes skriver, at Gud er kærlighed, så er det at stole på Gud det samme som at hvile i ham under alle livets forhold.
Men så snart vi lukker frygten ind og lader den bo i os, forlader vi hans kærlighed og tilliden til hans kærlighed. Og hvad sker der så?
Jo, når vi forlader hans kærlighed og lukker frygten ind, så kommer smerten, og den smerte er et tegn på, at vi er ved at lukke af for den himmelske medicin og energi, som Gud ønsker at give os ved Helligånden fra dag til dag.
Frygt og kærlighed er diametrale modsætninger. De to kan aldrig bo sammen i et menneske på samme tid. Det er det, Johannes skriver i sit 1. Brev kap.4, vers 18: – ”Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud, – for frygt har med straf at gøre.”
Når vi tænker sammen med Gud og Guds kærlighed, så er livet fyldt med den fred, som overgår al forstand, som overgår al menneskelig forståelse. Når vi tænker uden ham, uden kærligheden, når vi vender os fra hans kærlighed, så bliver livet fyldt med smerte.
At tage Guds kærlighed alvorligt betyder, at vi siger farvel til frygten hver dag og i hver eneste situation. Også selvom det er en kamp, og selv om det er svært. Men når vi gør det til en god vane, så vil livet begynde at flyde på den gode måde. Når vi ikke gør det, forbliver tingene fastlåst.
Men vi har nok alle prøvet at forsynde os mod Guds kærlighed. Vi mennesker har en tendens til igen og igen at lukke op for frygt. Men når det sker, fordømmer Gud os ikke og forkaster os ikke. Guds Helligånd ser det som en bøn om hjælp, en bøn om helbredelse.
Hvis vi påkalder Helligånden i Jesu Kristi navn, så kommer han os til hjælp i vores magtesløshed.
Helbredelse betyder ofte, at man giver slip på gammel, indgroet frygt og på negative tanker rettet mod en selv eller mod andre. Helbredelse betyder ikke altid, at den fysiske sygdom forlader os med det samme eller i det hele taget. Helbredelse kan betyde, at livet bliver helbredt, også selv om kroppen stadig er syg. Vi mennesker har under sygdom brug for langt mere end blot kemisk medicin, som ofte blot midlertidigt slører sygdommens symptomer. Vi har brug for Helligånden.
Jeg tror, at den almindelige lægeverden er tæt på at anerkende forbindelsen mellem indre funktions-forstyrrelser og fysisk sygdom. Bibelen fortæller os også ganske klart, at vi skal være lige så bevidst med at drage omsorg for vores sjæl, som mange i dag er det med at drage omsorg for deres legeme.
Jeg håber, at det, jeg har skrevet her, i sammenhæng med salvedugen, som jeg har sendt dig, kan bringe Guds nærvær og helbredelse ind i dit liv på en ny og velsignet måde.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Helbredt gennem dåb – er det mulig?

Kære Orla Lindskov
Jeg har nu flere gange hørt om syge mennesker, der gennem dåben oplevede at blive helbredt for deres fysiske sygdomme. Mine spørgsmål til dig er nu, – er det muligt? – og i bekræftende fald, – hvorfor?
Med venlig hilsen
E.J.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:I dåben bliver vi
optaget i Guds rige

Kære E.J.
Det har jeg også hørt om. Her er så min forklaring, som jeg tror er gældende, uanset hvilken form for dåb, man har tro for: For mig at se handler det om kraften i de kristne sakramenter, eller som vi også kan kalde dem: de kristne, symbolske handlinger. Dåben betyder indgangen til et nyt liv, og i dåben lægger man det gamle liv og dets indhold bag sig. Man bliver optaget i Guds rige.
Dåben betyder, at man ærer Gud, sin familie, sig selv, sine medmennesker, ja, livet i sin helhed. Dåben betyder også, at man tilgiver sin familie og sine medmennesker, ja, livet i sin helhed den smerte, de måtte have påført én i fortiden. Den kraft, der er indeholdt i en sådan tilgivelse, er præcis den kraft, der i nogle tilfælde kan helbrede og befri kroppen fra sygdom.
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Var hårdt ramt

Kære Orla!
Jeg vil sige dig tak for salvedugen, du sendte mig for et år siden. Jeg var hårdt ramt af depression. Men Gud har virkelig helbredt mig! Al ære til Jesus for det.
Må Gud velsigne dig og din familie rigt.
Venlig hilsen C.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:

Skitzofren

Kære Orla Lindskov
Jeg har diagnosen skizofren; og jeg føler mig ind imellem stærkt svækket. Men din forbøn i Apostolsk kirke, Teglgårdsparkkirken i Middelfart, var en stor hjælp for mig.
Kærligst En ven