Over 100 mio. kr. til Brødremenigheds-by

Den rige Realdania-fond satser mange penge på at bevare Christiansfelds bykerne fra 1773 for eftertiden som en kulturby. Det er store summer, som Realdania-fonden investerer i at restaurere bygningerne i den gamle Brødremenigheds-by Christiansfeld.Ikke færre end 50 mio. kr. har fonden allerede brugt på fase 1+2, der begyndte i 2002. Hertil kom syv mio. fra Augustinus-fonden og ca. 20 mio., som menigheden selv belånte husene for.
Og for nylig besluttede Realdania fonden igen at investere 50 mio. til fase 3, mens der fra andre kanaler skal skaffes henved 44 mio. kr.
Når Realdania-fonden har kastet sin kærlighed på den lille sønderjyske flække syd for Kolding, skyldes det, at byen er enestående. Ingen andre steder i Norden findes der en by, som fra grundlæggelsen blev opbygget af en kristen menighed, bestående af til dels forfulgte kristne. Rundt om i Europa og den øvrige verden findes der lignende Brødremenigheds-byer. Men ingen står så uberørt som Christiansfeld.
Derfor er byen da også indstillet til optagelse på UNESCOs liste over byer i verden, som af kulturelle og historiske årsager bør bevares.

I første runde blev Brødremenighedens gamle hotel, hvor mange kongelige personer har boet, restaureret. Her blev der indgået flere fredsaftaler efter krigene i grænselandet, og værelserne er opkaldt efter beboerne.
Også det gamle handelshus Spielwerg, hvorfra Brødremenigheden handlede med hele verden, blev restaureret og anvendes nu til tøjbutik og blomsterbutik. Apoteket og et par andre huse fik nyt tegltag, og Prætorius-torvet – opkaldt efter byens første præst og grundlægger, blev belagt med brosten og beplantet.
Den 3. fase vil bl.a. omfatte en renovering af byens berømte bageri, som Brødremenigheden også ejer. Herfra stammer de kendte Christiansfelder-honningkager. Også private boliger i byen vil få tilbud om restaurering af facader, fortæller pastor Jørgen Bøytler, som er formand for den styregruppe, der er nedsat af fonden, menigheden – og nu også Kolding kommune.
Kommunen har lovet at yde 47 mio. kr. over en længere årrække til at vedligeholde vejene i den gamle bydel m.m.

Brødremenigheden ville aldrig selv kunne renovere de mange store huse i byen, som nu er op til 235 år. Byen blev oprettet i 1773. Menigheden består nu kun af ca. 300 medlemmer, hvoraf halvdelen stadig bor i byen. Ganske vist ejer menigheden 43 huse, men den har ikke kunne vedligeholde de fredede bygninger tilstrækkeligt. Før renoveringen viste byen tydelige tegn på forfald. Men nu er situationen helt forandret. Byen bliver for hver renovering smukkere, og turisterne strømmer da også til i busser og på cykler.