Gospel åbner kristendommen

Kirken har verdens bedste budskab – i verdens dårligste indpakning. Middelalderlige eller popmoderne, sjuskede eller selvhøjtidelige… De fleste kirker har brug for at tænke helt nyt for at nå nutidens mennesker med de gode kristne nyheder.Det er der der heldigvis også mange kirker, der gør. Flere folkekirker lukker portene op for Natkirker og inviterer til stilhed og fordybelse i et højtideligt rum. Flere frikirker satser på events og bliver kulturcentre, hvor deltagerne bombarderes med masser af indtryk. Huskirker går en helt tredje vej og satser på at bygge relationer omkring køkkenbordet i hjemmene. Og nu har et fjerde skud på stammen set dagens lys – og Udfordringen er det første medie, der har fået lov til at komme indenfor og lave reportage fra Danmarks første gospelkirke – se side 9.
Gospelkirken på Frederiksberg er kirke for de hundredevis af gospelentusiaster, som de sidste 20 år har nydt gospelkoncerter, deltaget i gospelworkshops og nu er tilmeldt et gospelkor. Her har de mærket ”suset”, er blevet ”høje” og har undret: Hvor mon al denne glæde stammer fra? I Julie og Markus Lindells gospelkirke får de svaret: Glæden skyldes, at Gud elsker mennesker, at Jesus døde for mennesker, og at Helligånden vil bo i mennesker. Gaven bliver pakket ud, så at sige. Verdens bedste budskab får endelig en indpakning, folk gider pakke op. Og som gammel kristen tænker man uvilkårligt: hvorfor har vi ikke lavet gospelkirker noget før?
Faren er, at gospelkirkens budskab bliver ”kristendom light”, altså en kristendom uden krav. Men er der nogen, der er ekspert på karakterdannelse, så er det Helligånden.
I hvert fald er endnu en apotolsk kirke på vej til at danne gospelkirke, og metodisterne har også luret ideen af. For som en phd.-afhandling om gospelgenrens indflydelse i Danmark dokumenterer, så har gospelmusikkens budskab rørt danskernes hjerter – se side 5.
Der er over 200 gospelkor i Danmark. Måske er snart 200 nye kirker på vej til at pakke kristendommens budskab ud.