Menighedsråds- medlemmer går i kirke – selvfølgelig

Landsforeningen af Menighedsråd har for første gang undersøgt medlemmernes kirkegang.Undersøgelsen afslører, at 88 procent af de valgte menighedsrådsmedlemmer går i kirke mindst en gang om måneden, mens 11 procent går i kirke til højtiderne. Kun én procent svarer, at de kun går til gudstjeneste ca. én gang om året.
Til sammenligning går kun 10 procent af befolkningen i kirke mindst en gang om måneden.
sl