Nyt fra Israel til blinde

Månedsbladet Ordet & Israel bliver indlæst som lydfiler og kan aflyttes fra organisationens hjemmeside.
Ordet & Israel indeholder nyhedsstof fra Israel samt artikler om bibelske emner og messianske jøder.
sl