10 år med frimenigheder i LM

Der er nu 13 frimenigheder med tilknytning til Luthersk Mission.

Her er Luthersk Missions 13 frimenigheder.

Over en frimenighed om året. Så stærkt er det gået, siden man tillod at oprette frimenigheder ved LM’s Delegeretmøde i efteråret 1997. De første to frimenigheder, Frimenigheden i Sønderjylland og Hillerød Frimenighed, begyndte året efter, fortæller Avisen Tro & Mission. Siden er yderligere 11 frimenigheder kommet til.
sl