Nordboere tror på Bibelen

Nordisk Evangelisk-Luthersk Konference (NELK) samlede ca. 140 kristne fra kirker og missionsforeninger i Danmark, Norge, Sverige og Finland på Luthersk Missions Højskole i Hillerød.Formålet var at skabe et samtaleforum for bibeltro kristne i de nordiske lande. Peter Olsen fortæller til Avisen Tro & Mission: – Vi var alle enige om forståelsen af Gudsbilledet i Bibelen, siger Peter Olsen. Men der er også emner, som skandinaverne er uenige om – bl.a. kirketilhørsforholdet.
– Svenskerne og finnerne hælder til en højkirkelig opfattelse. Nogle af dem vil sige, at lægmænd ikke kan prædike med samme ret som en præst, og nogle af dem er meget optaget af, at der skal være biskopper med i de ledende forsamlinger.
I 1945 var der ca. 200-250.000 danskere, som anså sig selv som ”missionsfolk”. I dag er det højest 50.000 personer.