Stauning OG Kaos

Vor ærede kollega – hvis navn tilbageholdes af hensyn til hans historielærers omdømme – skrev i sin artikel ”Pas på dit sprog” i sidste uge om:
”Fællessalen hvor Stauning i 1918 bekendtgjorde at tyskerne var gået over den danske grænse”.
Men en læser gør opmærksom på, at i 1918 gik tyskerne næppe over grænsen. De var nærmere på vej hjem – fra 1. verdenskrig. Og desuden var Stauning ganske vist socialminister i 1918-20, men det var først i 1924 han blev statsminister og først i 1940, at han kunne fortælle, at tyskerne var gået over den dansk-tyske grænse. Nemlig ved besættelsen den 9. april under 2. verdenskrig.
Sønderjyden.