Baptistkirkens ledelse går af

Baptistkirkens ledelse, Missionsrådet, har på sit møde den 5. december besluttet at gå af og afskedige generalsekretær Jan Kornholt.

Formand Finn Basnov trækker sig med sin bestyrelse til sommer, og generalsekretær Jan Kornholt er opsagt til november.

Årsagen er, at der ikke har vist sig tilstrækkelig stor opbakning til en omfattende forandringsproces i kirken. Missionsrådet går af til sommer, og Jan Kornholt stopper med udgangen af november 2009, oplyser Baptistkirkens nyhedsbrev.
BaptistKirkens formand Finn Basnov har sendt en redegørelse til alle 50 baptistmenigheder:
– Beslutningerne sker, fordi vi oplever mistillid til – og utilfredshed med nuværende struktur, ledelse og planer. Derfor må forudsætningerne for fremtidig samtale, samarbejde og fællesskab ændres.
– Vi erfarer, at flere af vores kirkes ressourcepersoner har stillet sig udenfor fællesskabet på grund af manglende tiltro til vores kirkesamfund og udtrykker utilfredshed med de seneste års ændringer, fordi de ikke er vidtgående nok.
Missionsrådet inviterer menighedernes ledere til regionale møder i foråret.
sl