Religiøse børn har svært ved at tackle forskelle

Skolebørn, der skiller sig ud fra deres klassekammerater, er mindre tolerante end andre, viser en undersøgelse fra Børnerådet.Af børn og fulde folk skal man høre sandheden. Børn er også ligefremme i omgang med jævnaldrende. Derfor er Børnerådets nye rapport ”Forskelligheder og fællesskab” særdeles ærlig.

Procentdel som svarer på spørgsmålet: Synes du,
at der er en eller flere i din klasse, som er forskellig fra de andre, fordi de har en anden religion? (Grafik: Sondagmorgen.dk)

Her kommer det frem, at hvert tredje barn i 6. klasse føler sig udenfor. De føler, at de i perioder er nødt til at være en anden end den, de er. Over en fjerdedel føler sig ofte anderledes end kammeraterne.

Udskilte udskiller andre

Rapporten overrasker ved at afdække, at det er elever med anden religion og etnicitet, der er de mindst tolerante:
– I klasser, hvor der går elever med anden etnisk baggrund end dansk, vægtes betydningen af etnisk baggrund og af religion i forhold til forskellighed højere, konkluderer rapporten og fortsætter:
– Børnene med dansk baggrund synes ikke at tillægge etnicitet særlig stor betydning, sammenlignet med børn i minoritetsgruppen.
En sammenligning viser nemlig, at:
– Elever med anden etnisk baggrund end dansk oplever anden etnisk baggrund og religion som en langt mere betydningsfuld forskellighed end børn med dansk baggrund.
Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse af 1100 elever i 6. klasse i efteråret 2007. Etnicitet er afgjort ved det sprog, der tales i hjemmet. Her siger 92 pct. af børnene, at der tales dansk i hjemmet det meste af tiden.

Udfordring at inkludere

– Der opleves generelt en bred accept af hinandens forskelligheder, men denne tolerance opleves i mindre grad af dem, der skiller sig ud fra andre eller som har en forestilling om, at klassekammeraterne ofte finder dem anderledes, lyder rapporten.
11 pct. af de adspurgte elever har på fornemmelsen, at en stor del af deres klassekammerater ikke er med i fællesskaber i frikvartererne. En tilsvarende andel oplever selv, at de ikke er med i nogen grupper i klassen.
– Det er rigtig interessant i KFUM og KFUK-sammenhæng, hvor fællesskabet er et varemærke. Hvis vi siger, der er plads til alle, skal de voksne ledere også være rigtig opmærksomme på, om alle børn trives i fællesskabet, og hjælpe med at inkludere alle børn, siger udviklingskonsulent på børneområdet i KFUM og KFUK, Dorte Hougaard Madsen.
Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvilken religion de religiøse børn tilhører.
Følg link til undersøgelsen på Sondagmorgen.dk.