60 migrantmenigheder opstået de sidste fire år

Kirkehistorisk og integrationspolitisk stor dag i Vartov sidste onsdag.Ikke alle med sort hår og brune øjne er muslimer. Det fremgår tydeligt af en rapport, som er udarbejdet af Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og Kirkernes Integrations Tjeneste, en rapport, der kan vende op og ned på opfattelsen af nydanskere.Der er tale om en kortlægning af migrantmenigheder i Danmark. Rapporten blev præsenteret for omkring 100 deltagere ved en konference i Vartov onsdag den 7. januar, og det kan vise sig at blive en skelsættende dag, kirkehistorisk og integrationspolitisk.

Flere nydanskere i kirke end i moské

Ifølge en undersøgelse fra 2006 foretaget af Lene Kühle i ”Moskeer i Danmark” samles 10-14.000 muslimer hver uge til fredagsbøn. Men antallet af nydanskere, som hver søndag går i kirke, er i øjeblikket 15.000. Det viser den nye og omfattende kortlægning af migrantmenigheder. Samtidig er der nu 212 kristne migrantmenigheder spredt ud over hele landet, hvorimod antallet af moskeer ifølge Lene Kühles undersøgelse kun er 114.

Flest nydanske i kirke

Folkekirkerne mærker det stigende antal kristne nydanskere og låner lokaler ud til 45 migrantmenigheder, så de kan holde deres egne gudstjenester. 50 frikirker låner deres bygninger ud til migrantmenigheder, og hver gang der holdes messe i en katolsk kirke, er der i gennemsnit 187 udlændinge til stede. I de to største frikirkeretninger i Danmark, baptistkirkerne og pinsekirkerne, er de nydanske gudstjenestedeltageres andel i øjeblikket på henholdsvis 52% og 39%, og tallet er stærkt stigende.

I baptistmenigheden i Svendborg er der i dag langt flere nydanskere end etniske danskere – og de gamle opfatter det som en berigelse af menigheden, fremgår det af rapporten.

60 nye menigheder på fire år

Mere end én ny migrantmenighed hver måned de seneste fire år. Det er status i Danmark lige nu. Der kommer hele tiden nye menigheder til, men der forsvinder også nogle få.
Migrantmenigheder er kristne kirker, der holder gudstjeneste på enten oprindelsessprog ud fra egen kultur eller i internationale sammenhænge.

Væksten skyldes især indvandringen af polakker og andre østeuropæere med katolsk baggrund samt asiater og afrikanere med pinse-baggrund. Men også nydanskere, der er konverteret efter ankomsten, fylder op i kirkerne.
Dannelsen af de mange nye kirker vil uden tvivl påvirke både samfundet og kirkelandskabet de kommende år, og den økumeniske udfordring og samtale er overhalet indenom.

Kirkehistorisk dag

Projektet ”Folkekirken og migrantmenigheder” blev startet på initiativ af folkekirkens biskopper. Det er en kortlægning af migrantmenigheder i Danmark og deres muligheder for at samarbejde med folkekirken som majoritetskirke.
”Med dette arbejde markeres der kirkehistorie i Danmark”, sagde Jørgen Skov Sørensen, Sekretariatschef for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, på konferencen. ”Det er kirkehistorisk, at biskopperne foreslår noget i samlet flok, og det er kirkehistorisk, at så mange kirker har været sammen om det samme projekt.”
For at gøre undersøgelsen så valid som muligt samt have gode muligheder for forankring var styregruppen bag projektet en af de bredest kirkelige nogensinde. Her findes blandt andre Folkekirkens mellemkirkelige Råd, den katolske kirke, frikirkerne gennem samarbejdet i KIT, Evangelisk Alliance, Indre Mission, Landsforeningen for Menighedsrådsmedlemmer, Dansk Missions Råd, Grundtvigsk Forum, DKR, Kirkefondet, Tværkulturelt Center, Areopagos og Danmission.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Migrantmenigheder.dk

Projektet er afsluttet, og resultatet afleveres nu til kirkerne i Danmark som et værktøj til det videre arbejde med integrering af nydanskere i dansk kirkeliv og i samfundet.
Bogen ”Migrantmenigheder.dk” har 3 dele:
1. ”Migrantmenigheder hvad er det”. En spændende beskrivelse af forskellige migrantmenigheder.
2. ”Er danskere anderledes end nydanskere, når de rejser ud?” Et afsnit om danske kirker i udlandet og danskeres behov for at bevare disse kirker. På samme måde har nydanskerne behov for at bevare deres kirketraditioner i Danmark.
3. ”Hvorfor og hvordan samarbejde med migrantmenigheder?” Her gives en række gode og praktiske råd til kirker og menigheder, der ønsker at arbejde sammen med nydanske kristne.
Udover bogen har projektet resulteret i en hjemmeside www.migrantmenigheder.dk, der hele tiden vil blive opdateret med den seneste nye viden om migrantmenigheder i Danmark.
Konferencen gav klart indtryk af, at mange migrantmenigheder er i behov for større mødelokaler, og her ligger en stor udfordring for folkekirke- og frikirkemenigheder og muligheder for samarbejde.