Flere tror på Gud end på Darwin

Ny undersøgelse dokumenterer, at markant flere amerikanere tror på Gud, mirakler og engle end på Darwins evolutionsteori.Det kommer næppe bag på nogen, at et stort flertal af den amerikanske befolkning tror på Gud, Jesu opstandelse og evigt liv.

De fleste amerikanere er troende. Men kun få ser sig som religiøse.

Mere overraskende er det måske, at flere amerikanere tror på engle, himmel og helvede end på Darwins udviklingslære.
Dette er nogle af konklusionerne i en undersøgelse, der kort før årsskiftet blev gennemført af analyseinstituttet Harris Interactive i USA.
Undersøgelsen var landsdækkende og omfattede 2.126 voksne amerikanere.

Stabil tro på Gud

Ifølge undersøgelsen bekender 73 pct. af de adspurgte sig til troen på himlen, 71 pct. på engle og 68 pct. på sjælens udødelighed.
71 pct. er ligeledes overbevist om, at Jesus er Gud eller Guds søn.
Antallet af amerikanere, der tror på Darwins evolutionsteori, viser sig kun at omfatte 47 pct. Til sammenligning tror 80 pct. af de voksne amerikanere på Gud.
Et antal, der er uændret i forhold til en tilsvarende undersøgelse af amerikanernes tro, Harris Interactive gennemførte for tre år siden.
Med fordelingen 52 pct. mod 32 pct. viser undersøgelsen imidlertid en større åbenhed for evolutionsteorien hos katolikker end protestanter.

Udbredt tro på mirakler

Åbenheden for det overnaturlige er således markant hos amerikanerne. Hele 75 pct. erklærer, at de tror på mirakler. En overbevisning, der fordeler sig ligeligt blandt både protestanter og katolikker.
På 44 pct. af amerikanernes trosbekendelser optræder også nyreligiøse fænomener som spøgelser, ligesom 36 pct. tror på UFO’er og 31 pct. på astrologi og reinkarnation.

Noget religiøse

Selvom amerikanernes åbenhed for det åndelige synes at overgå naturvidenskabelige teorier, viser undersøgelsen, at mindre end en fjerdedel af amerikanerne opfatter sig selv som ”meget religiøse.”
45 pct. beskriver dog sig selv som noget religiøse, mens 23. pct. opfatter sig som meget religiøse.
Godt halvdelen opfatter da også Bibelens skrifter som Guds ord, ligesom en fjerdedel erklærer sig som regelmæssige kirkegængere, hvilket vil sige, de går i kirke en eller flere gange om ugen. Hertil kommer 36 pct., der blot frekventerer kirken en enkelt gang om året.

Analysen af amerikanernes tro er tilgængelig på adressen: www.harrisinteractive.com