Frikirker fylder mere i pressen

Frikirker er ikke som frygtet kommet ud på et sidespor i dansk presse. En undersøgelse viser, at mediernes omtale af frikirker følger den voksne interesse for tro.Frikirker skyder op som svampe i skovbunden af dansk kirkeliv. Men de kan nemt blive glemt i skyggen af det store træ, Folkekirken. Eller som svamp mistænkes for at være en giftig sekt…Hvad gør man så?
Opfører sig ordentligt og skaber en god kontakt til pressen, naturligvis. Det var en af grundene til at starte FrikirkeNet – et netværk af ca. 100 danske frikirker – for fire år siden.
Og strategien ser ud til at lykkes.

53 gange hyppigere

For en hurtig undersøgelse i Danmarks største medie-database Infomedia viser, at omtalen af frikirker har fulgt den stigende omtale af Gud, kristendom og kirke de seneste 10 år. Og procentvis har frikirkerne faktisk overhalet kirkerne generelt.
Hvor mens ordet ”kirke” optræder 10 gange så ofte i dag som for 10 år siden, optræder ordet frikirke hele 53 gange hyppigere – sandsynligvis fordi der ikke var mange artikler om frikirker i 1998.
Ordet kirke, folkekirke, frikirke, kirkesamfund, kirkeretning osv. optrådte 157966 gange i 2008 mod 13772 gange i 1998. Heraf optrådte ordet frikirke 2532 gange i 2008 mod kun 47 gange i 1998.

Frikirker er ikke gået i glemmebogen de sidste 10 år, men følger fint med Folkekirken i medieomtale. Grafen viser antal artikler i de pågældende år. (Ugebrevet Søndag Morgen).

Nu er der kommet mange nye medier til i løbet af de 10 år. Tænk blot på gratisaviserne. Men nyheden er, at frikirkerne ikke er sakket bagud, men tvært imod har overhalet omtalen af kirker generelt. Og så kan det endda være, at der er masser af artikler, hvor ordet ”pinsekirke” er nævnt uden at der står ”frikirke” i samme artikel.
Lektor i praktisk teologi ved Københavns Universitet hilser kirkens mangfoldighed i mediebilledet velkommen:
– Det er glædeligt, for det er med til at give et mere nuanceret og retfærdigt billede af kristendommen i Danmark, hvor frikirker og indvandrermenigheder oftest ikke når så langt i bredden, men ofte fuldt så langt i dybden og betydningen som den folkekirkelige virksomhed.
– Kristendommen i Danmark er ikke blot repræsenteret ved en falmet buket, men ved en mangfoldighed af blomster, siger han.
Men hvordan er omtalen?
Noget tyder på, at frikirkebegrebet er slået fast, at det har vundet hævd på lige fod med Folkekirken, og at det ikke altid bliver slået i hartkorn med omdiskuterede bevægelser.
Det er ingen hemmelighed, at menigheden Faderhuset og organisationen Evangelist har fyldt meget i medierne de senere år. Men undersøgelsen viser, at Faderhuset kun omtales 132 gange i forbindelse med ordet frikirke i 2008. Til gengæld omtales den kontroversielle menighed 1117 gange for sig selv. Organisationen Evangelist omtales kun 44 gange i forbindelse med ordet frikirke. For sig selv ryger tallet op på 312 i 2008.