Fastetid er tid til besindelse

Jette Dahl sagde op efter 25 år som sognepræst. Siden 2004 har hun arbejdet som freelancepræst og åndelig vejleder med fokus på troen og
det religiøses betydning i vores liv.
Jette Dahl bor i Haderslev.”Mit livs Herre! Tag mageligheden, modløsheden, herskesygen og de overflødige ords ånd bort fra mig! Skænk mig renhedens, ydmyghedens, tålmodighedens og kærlighedens Ånd!”
Efraim Syreren fra 300-tallet.

Jette Dahl

Denne gamle bøn berører mig dybt. Tværs igennem århundreder går den ind i min sjæl. Med karske ord bliver jeg konfronteret med min skyggeside og mit ego. Jeg mærker længselen efter enkelhed og Guds nærvær i en travl hverdag.
Det var en af mine bevæggrunde for at opsige min travle stilling som sognepræst efter 25 års virke. Det har åbnet døre til et nærvær med Gud med tid til personlig fordybelse, meditation og stilhed. Mine erfaringer giver jeg i dag videre til mennesker, der har den samme længsel.
Men som alle andre er jeg præget af min samtid, og Djævelens fristelser har mange ansigter og iklædninger. ”Mageligheden, modløsheden, herskesygen og de overflødige ords ånd” er blot noget af det, der lokker os bort fra nærværet med Gud, os selv og vort medmenneske.

Jesus fastede i 40 dage i ørkenen og blev både prøvet og fristet, men han forblev i Guds nærvær og fylde.
Det er forbilledet for den fastetid, vi nu befinder os i. Den begyndte askeonsdag den 25. februar og strækker sig frem til påske. Samtidig er Jesu faste et billede på de vilkår, der gælder i alt kristent liv: Intet kan vindes uden forberedelse og kamp. Guds nåde er gratis, men de frø, Gud lader gro i vores liv, har brug for beskyttelse og omsorg for at modnes og bære frugt. Her har vi selv et ansvar for at sige nej til det, der truer med at kvæle den værdighed, Gud har lagt ind i vores sjæl.
I Folkekirken er der ikke en fastepraksis som i den katolske kirke. Det er en skam, for her er muligheden for i 40 dage at besinde sig på både grådigheden og overflødigheden, mageligheden og alt det, du er blevet afhængig af, mere end godt er. Det er en besindelsestid, hvor du åbner dig for Guds fylde.
Bestem dig for at gå ind i fasten og du vil erfare en både fysisk og åndelig lethed. Begynd med at svare på følgende spørgsmål: Hvad i mit liv risikerer at tage for meget plads? Hvad er det, der må dø en lille smule, for at jeg kan leve mere helhjertet og få sjælen mere med?
Lad Jesus være dit forbillede på den ørkenvandring, det bliver, for du må gå imod strømmen af tilbud, overflod og vellevned. ”Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund”, svarer Jesus Fristeren, der lever af grådighed, magelighed og herskersyge og de mange overflødige ords tyranni.
At være på en ørkenvandring er at vende hver sten på din vej for at se, hvad der gemmer sig under den. Lyt ikke til dit egos mange fristelser, som gør dig modløs, havesyg og i vold af verden i stedet for af Gud. Lad Gud rense dig og sætte dig fri. Bed den gamle bøn: ” Skænk mig renhedens, ydmyghedens, tålmodighedens og kærlighedens Ånd!”
Lad ovenstående, gamle bøn gå dig til hjerte. Lær den udenad og bed den dagligt i fastetiden.
Vær overbevist om at Gud fylder dig med tålmodighedens og kærlighedens Ånd. Kristus er din medvandrer og vejleder. Lyt til ham og hans ord. Gid det må åbne dine øjne for både din egen Gudgivne værdighed og dit medmenneskes.

Herren være foran dig for at vise dig den rette vej.
Herren være ved siden af dig for at følge dig på vejen.
Herren være bag dig for at holde din ryg fri.
Herren være under dig for at gribe dig, når du falder.
Herren være omkring dig for at værne dig mod det onde.
Herren være inden i dig for at fylde dig med sin Ånd.
Herren være over dig for at velsigne dig.
Så vær du velsignet af Gud, Fader, Søn og Helligånd.
Amen