Indre Mission rykker

Indre Missions Hovedbestyrelse har netop holdt møde i København den 21.-24. januar, og her blev der rykket rundt på tropperne: Hovedbestyrelsesmedlemmerne pastor emeritus Carl Peder Behrens, Gårslev, og sognepræst Henrik V. Kristensen, Borris, er udtrådt af bestyrelsen.

Nyansættelser

Emil Børty Nielsen, Aalborg, og Line Kristensen, Vejle, er begge ansat som volontører ved Cafébussen fra 1. januar.
Jette Bak Pedersen, Hammel, er ansat som fritidsfamiliekonsulent fra 1. februar 2009. Hun har tidligere været ansat som børnekonsulent.
Michael Mørch, Hillerød, er ansat som fritidsungdomsforkynder fra 1. februar.

Forflyttelser og nye arbejdsområder

Missionær Henrik Søgaard Jørgensen, Maribo, forflyttes til en stilling som kredsmissionær i Midtsjællandskredsen med bopæl i Ringsted omkring 1. juli.
Personalechef Henning Hansen ansættes i en delt stilling som hhv. personalekonsulent og tovholder i et nyt satsningsområde, hvor der skal arbejdes for en tydeligere placering af ydre mission i Indre Mission.
Volontør Jennifer Brockman, København, ansættes som missionærmedhjælper fra 1. juli med placering i Sindshvile, Frederiksberg. Jennifer er p.t. ansat som volontør i København.
Henrik Revshøi Nielsen, Århus, ansættes som volontør i projektet Videoværksted 2009 fra 1. januar. Han har hidtil været volontør ved Cafébussen.