Valgmenigheder med i IM

Hvor der er vilje er der vej. Derfor kan valgmenigheder nu blive tilknyttet Indre Mission, selv om IM traditionelt har foretrukket gudstjenestefællesskab med sognekirker – ikke valgmenigheder.- De nye valgmenigheder har givet anledning til mange og til tider også vanskelige samtaler i hovedbestyrelsen, afslører formand for Indre Mission Anders Dalgaard i Indre Missions Tidende. Men:
– Samtalerne har ført til en beslutning, som giver valgmenigheder mulighed for en tilknytning til Indre Mission på samme måde som fx en række skoler.
Der er over 40 valgmenigheder i Danmark med tilsammen 18.000 medlemmer.
sl