Vi står i en kulturkamp

Mange kristne kører på frihjul i forhold til den kulturkamp, der foregår overalt i samfundet.– Hvad for en kulturkamp? tænker nogle måske.
Det har de da ikke hørt noget om i kirken. Nej, for mange præster og kristne ledere lukker øjnene og håber, at det onde går over… mens de taler om ligegyldigheder.
Men det gør det ikke af sig selv.

Kulturkampen handler om de kristne værdier, som gjorde de vestlige samfund stærke og frie.
Værdier og normer som næstekærlighed,
social retfærdighed, lighed for loven,
hvert eneste menneskes umistelige værdi,
anerkendelse af handikappede som værdifulde,
moralsk anstændighed, respekt for kvinder,
respekt for de ældre og de indsatte autoriteter,
beskyttelse af børn, mindretal og svage grupper,
ærlighed, troværdighed og ansvarlighed,
frihed til at tale, tro og frit forsamles,
barmhjertighed over for fattige og fremmede…

Man kunne nævne mange flere eksempler på værdier og normer, som vore forfædre i Europa tog imod med kristendommen. Dengang foregik der også en kulturkamp. Det hedenske samfund med dets junglelov, slaver, menneskeofringer og dæmoniske brutalitet blev gennem kristne martyrers forkyndelse og eksempel fortrængt.

I dag er disse kristne værdier under voldsomt pres.
Kristendommens modstandere vil have ”religion ud af det offentlige rum” – ud af skoler, medier, politik, erhvervsliv.
Men når kristendommen går ud, får vi et samfund uden moral og samvittighed. I den situation er der ikke råd til, at du som er kristen kører på frihjul. Støt ikke bevidstløst liberale politikere eller holdninger, der modarbejder din kristne tro. Fald heller ikke for den pæne, men gudløse humanisme, som er den mest lumske. Vær ikke naiv.
Tag dit kors op og find din opgave! Kæmp for alt, hvad du har kært – vær lys og salt – før det er for sent.

Af redaktør Henri Nissen