Videnskabstro?

Folk siger tit til mig, at de tror på videnskaben. Det undrer mig. For videnskab er hverken ideologi, religion eller egentlig viden. Det er en fremgangsmåde, eller en måde at undersøge noget på.Historisk set er det også en meget ny og underlig opfattelse, at der skulle være en konflikt mellem videnskab og gudstro. Stort set samtlige af pionererne inden for naturvidenskaben var troende mennesker. Det var mennesker som Sir Isaac Newton og Lord Kelvin, der begge var troende mennesker.

Hvorfor siger folk så, at de tror på videnskaben, og hvad mener de? Det er som om, de fleste tror, man er nødt til at vælge mellem videnskab eller religion. Det er ikke tilfældet. Selv om man tror på Gud som skaberen af himmel og jord, kan man sagtens forholde sig til virkeligheden og forske på en saglig, professionel og videnskabelig måde.

En anden grund til at mennesker siger, de tror på videnskaben, er, at de har den opfattelse, at videnskaben har bevist, at Bibelens skabelsesberetning ikke passer. Dertil vil jeg begrænse mig til at sige: Hvor gammel var Adam et sekund efter sin skabelse? Mon ikke videnskaben ville aldersbestemme ham til omkring 20-30 år? Hvis dette er tilfældet med Adam, hvad så med resten af universet?

Hvor meget ved og forstår folk egentlig om de videnskabelige teorier, som de siger, de tror på? Kan du forklare The Big Bang? Ved du, hvad problemet med energi og ilt er i forbindelse med livets opstående? Ved du, at Darwin så ”the missing links” mellem alle livsformer som det største modargument mod hans teorier, men at han forventede, de blev fundet? Hvis du ikke kan svare på disse spørgsmål, er det så fair at påstå, du tror på videnskaben? Er det så ikke mere fair at hævde, du har en blind tro på noget, mennesker har fortalt dig?

Forkortet af Levi Giversen.
Læs den fulde tekst på:
www.kirkecentret.net/ (Spørgsmål).

Af Jack W. Jensen
præst i KirkeCentret i Randers