Konference om skolen og Fadervor i Kolding 16. april

Jens Steffensen, tidl. medl. af folketinget, amtsrådet og byrådet, bliver en af indlægsholderne på en konference om Fadervor, morgensang og kristne værdier i folkeskolen.Det er Værdi Politisk Netværk, der arrangerer, og det foregår lørdag den 18. april kl. 13 på Lykkegårdsskolen i Kolding.
Udover Steffensen kommer Tove Videbæk og Charlotte Dyremose (kons.) og Pernille Vigsø Bagge, SF.
VPN består af kristne i alle partier. Tilmelding skal ske på www.vaerdipolitik.net