Ny bog kortlægger danskernes religion

Mens danskerne siver ud af Folkekirken, skaber nydanskerne religiøs aktivitet i Danmark.Mens Folkekirken mister medlemmer og diskuterer kirkelukning, er antallet af godkendte trossamfund i Danmark vokset fra 62 til 104 siden 1999.
Det er dog ikke de etniske danskere, der i stor stil søger over i andre religioner eller trosretninger. Stigningen skyldes først og fremmest nydanskerne, både kristne, muslimer, hinduer, buddhister og andre, som opretter deres egne kirker og menigheder.
Det viser årbogen ’Religion i Danmark 2009’, som netop er blevet offentliggjort. Årbogen er udarbejdet af Center For Samtidsreligion ved Aarhus Universitet og har for første gang siden 2001 samlet data om medlemstal og udvikling fra alle anerkendte religiøse grupperinger i Danmark.
Siden 1999 er andelen af folkekirkemedlemmer faldet fra 85,4 procent til 81,5. Først og fremmest fordi de, der døde i perioden, var medlemmer af Folkekirken, og fordi de tilkommende nydanskere ikke melder sig ind i Folkekirken.

Katolsk kirke vokser

Heller ikke de kristne nydanskere, som anslås at udgøre ca. 40 procent af alle med udenlandsk herkomst i Danmark.
På 10 år er antallet af godkendte muslimske menigheder til gengæld mere end firedoblet. Antallet af hinduer i godkendte menigheder er fordoblet, og buddhistiske menigheder har oplevet en vækst på 12 procent.
Også kristne grupper uden for Folkekirken har oplevet fremgang. Den Katolske Kirke er således vokset med 6,5 procent til godt 37.000 medlemmer. Først og fremmest fordi nydanskere fra katolske lande har tilsluttet sig kirken.