Tør støvet af bededagen

Evangelisk Luthersk Netværk opfordrer danskerne til at tage gammel bedetradition op igen.– Helt tilbage i gammel tid har kristne særligt på Store Bededag været samlet i bøn, og det er der også brug for i 2009. Derfor opfordrer vi til, at en gammel tradition bliver støvet af og fornyet, siger Samuel Roswall, som er koordinator i Evangelisk Luthersk Netværk.
Han opfordrer til, at alle kristne mødes og beder i deres kirke, missionshus, menighed eller bedegruppe.
– Der er brug for omvendelse og fornyelse. Men der er også brug for, at vi får ny iver for, at endnu flere kommer til at lære Jesus Kristus at kende personligt, siger Samuel Roswall.
sl