Flere søger hjælp til alkoholproblemer

En halv million danskere drikker for meget.- Vore botilbud har haft flere beboere end budgetteret, vi har god søgning til vore væresteder, og unge, der er opvokset i hjem med alkoholproblemer, står i kø for rådgivning.

”Tommy” fra Blå Kors’ værested i Århus. Fra fotograf Michael Grøns fotoserie på årsmødet.

Det sagde generalsekretær i Blå Kors Danmark, Jens Erik Rasmussen, i forbindelse med weekendens landsmøde i Nyborg.
– Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at langt over en halv million danskere drikker for meget. Alkohol- og stofmisbrug stjæler livsglæden og fører ofte til ødelagte familier, arbejdsløshed og hjemløshed, siger generalsekretæren.

Flere medlemmer

Den øgede efterspørgsel modsvares af en tilsvarende øget opbakning fra foreningens bagland.
Blå Kors Danmark har nu 2000 medlemmer og 1400 frivillige medarbejdere. På begge områder er det en fremgang i forhold til sidste år. Især fremgangen i medlemstallet har været markant – Blå Kors Danmark har fået 60 procent flere medlemmer på to år.