Præster klager over dårlige arbejdsforhold

Undersøgelse afslører stress hos folkekirkepræster. Hver tredje overvejer at skifte job.Er man af den overbevisning, at præsten kun arbejder søndag formiddag, så kan man ifølge en ny undersøgelse godt tro om igen.I en ny spørgeskemaundersøgelse, som DR’s regionale P4-afdelinger har foretaget blandt landets præster, viser det sig nemlig, at fire ud af fem præster arbejder mere end 40 timer om ugen, og knap halvdelen føler sig stressede.

Arbejder mindst, men stresser mest

Mest stressede er de københavnske præster. Her svarer 56 procent, at de ind imellem eller ofte føler sig stressede eller udbrændte, mens det kun gælder for 46 procent på landsplan.
Når præsterne i hovedstaden føler sig udbrændte, hænger det dog ikke sammen med arbejdsbyrden, idet kun tre ud af fire københavnske præster arbejder mere end 40 timer om ugen, mens det på landsplan gælder fire ud af fem.
På landsplan har godt 1100 eller ca. halvdelen af alle folkekirkepræster deltaget i undersøgelsen.

Hver tredje præst har overvejet nyt job

Stor arbejdsbyrde, dårlig løn og manglende privatliv er hovedårsagerne til, at hver tiende præst i folkekirken ofte overvejer at søge nyt job. Hver tredje af de adspurgte præster i en ny spørgeskemaundersøgelse har inden for de sidste to år overvejet at søge nye græsgange.
Syv ud af ti præster er dog glade for deres job, og 96 procent finder præstens arbejdsopgaver meningsfyldte.

To svarer som Grosbøll

Den nu pensionerede sognepræst Thorkild Grosbøll blev landskendt, da han i et avisinterview proklamerede, at han ikke troede på Gud som den, der skaber og opretholder livet.
Sagen medførte massiv debat om, hvorvidt sådanne holdninger kunne rummes i den danske folkekirke, og dele af kirken argumenterede for, at Grosbøll-sagen skulle afgøres i en særlig præsteret.
Det blev den dog aldrig, og nu tyder det på, at den pensionerede præst kun har særdeles få meningsfæller rundt om på kirkernes prædikestole.
I undersøgelsen fra DR bliver præsterne spurgt, hvordan de har det med det præsteløfte, som alle præster aflægger i forbindelse med ordinationen. Kun to præster svarer, at de har det svært med den del af løftet, der beskriver Gud som en skabende Gud.
Læs mere på Sondagmorgen.dk.