Unge nydanskere gør en forskel

Forening for unge nydanskere sætter fokus på ressourcer og muligheder.Med sloganet ”Building the Nation through YOUth”, vil FUN – Foreningen for Unge Nydanskere, være med til at gøre en forskel. FUN er en landsforening, som består af unge nydanskere fra det meste af verden, som er kommet til Danmark som enten første- eller andengenerations indvandrere. Foreningens medlemmer kommer hovedsageligt fra Afrika, Mellemøsten og Asien. Foreningen ønsker at gøre nydanske børn og unge bevidste om egne ressourcer og muligheder samt at arbejde for, at de får vedvarende relationer i det danske samfund.

At gøre en forskel i Danmark

De unge nydanskere har en drøm om at gøre en forskel i samfundet. Mange har oplevet at blive set skævt til eller ikke blive regnet med. Som ung nydansker skal der gøres en ekstra indsats for at nå videre i livet. De unge i FUN drømmer om at være aktive i integrationen mellem mennesker. For dem handler det om at bidrage til samfundet på forskellig vis og ikke bare modtage.
FUN bygger på Guds principper og på et kristent grundlag, men også på at følge og overholde landets love. Det er store ambitioner, som kun kan lade sig gøre ved at arbejde sammen for at opnå enhed og fælles resultater, hvor Jesus er i Centrum.
FUN’s vision er at støtte nydanske børn og unge i bl.a. migrantmenigheder til at tage ansvar for eget liv og fremtid, samtidig med at udruste unge ledere til at kunne gøre en forskel for andre.
Det sker gennem lokale FUN-foreninger, som er ramme for aktiviteter og fællesskab. Samtidig lærer foreningens medlemmer at følge danske foreningsprincipper, at udføre frivilligt arbejde, aktivt samfundsengagement, demokratiske processer og udvikling af sociale kompetencer, samt ledelsesmæssige færdigheder. Alt dette er redskaber, som giver gode kompetencer senere i livet.

Medlem af DUF

FUN har i dag over 400 medlemmer, fordelt på 12 ungdomsforeninger. Hovedparten af foreningerne er placeret i København, men flere er kommet til i Jylland. FUN har en landsbestyrelse på syv medlemmer, heraf er fem nydanskere. De færdigheder de unge lærer af frivilligt bestyrelsesarbejde, vil udruste dem til at forstå foreningslivet i Danmark, og på CV’et vil det gøre en forskel, at de unge har haft lederansvar i en tidlig alder.
FUN blev som den første etniske ungdomsorganisation optaget i Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) i 2007. Medlemskabet af DUF skaber samarbejde med andre ungdomsforeninger, både kirkelige, humanitære og politiske. Daværende generalsekretær i DUF, Rasmus Hylleberg, udtalte: ”Vi er meget glade for endelig at kunne optage en etnisk organisation, så vi også i vores medlemskreds afspejler det danske samfund, og at vi dermed kan styrke integrationsarbejdet endnu mere”.

Sjov fritid

De lokale FUN-foreninger arrangerer forskellige ugeaktiviteter for unge, som også kommer i migrantmenighederne. Det kan være ture, temaaftner, sangaftner og weekends for de unge. Fællesskabet er en vigtig del, og så skal det være sjovt.
Mange nydanskere har ikke tradition for at have aktiviteter for børn og unge, så her hjælper FUN med at have en målrettet indsats for forskellige aldersgrupper.

Information til forældre

Det har krævet megen tid og forklaring til de unges forældre om de danske regler, kontingent, demokrati, at unge selv kan tage beslutninger osv. Der er brugt meget tid på aktivt at møde forældrene, hvor de er, og gå i dialog med dem. Vi har set, at det forandrer udfaldet, og vi oplever at vi gør en forskel sammen.

Mange udfordringer

Det er helt sikkert en stor udfordring, når mennesker fra forskellige kulturer, aldre og livssituationer skal arbejde sammen om at nå et fælles mål, men vi ser det samtidig som et kæmpe potentiale, når det lykkes. Vi sætter pris på vores forskellighed, livserfaringer, personligheder, ledererfaringer, og samtidig prøver vi at møde hinanden med tolerance og ligeværd, da det jo er det, vi selv ønsker at møde. Vores kristne rødder og vor vilje til at leve i efterfølgelse (ligne Jesus) holder os til ilden og hjælper os til at ville samarbejde og have det sjovt sammen. Det er vores styrke.

Danske kirkeledere – mentorer for unge

Vi har et ønske om at udruste nydanske unge til at gøre en forskel i Danmark. På tværs af aldersskel vil vi udfordre danske ledere til at række ud til en nydansk ung leder på vej. Unge har alle brug for at have åndelige forældre, og ikke alle kommer fra forhold, hvor deres forældre har kunnet give dem, hvad de havde brug for. Men vi tror på, at en dansk leder kan investere i et ungt menneske – dansker eller nydansker – og kan være med til at hjælpe en leder godt på vej og oprette et tillidsfællesskab med respekt og ærlighed.
Af Betina Jensen, koordinator i FUN

Læs mere på www.fun-
danmark.dk


Artiklen fortsætter efter annoncen: