Forskellighed som styrke

Madou vil gennem FUN – Foreningen for Unge Nydanskere udfordre unge, til at tage deres tro alvorlig, så den afspejles i deres handlinger.Madou Justin Kouassi-Zessia, er er en stor-smilende mørk-lødet fyr på 32 år. Han mener at næstekærlighed, og det at se forskellighed som en styrke, er vejen til at imødegå fremtidens ungdomsudfordringer.Madou Justin Kouassi-Zessia er født og bl.a. opvokset i Canada og Elfenbenskysten (Abidjan-Côte d’Ivoire). Han kom til Danmark i en alder af 17 år, fordi hans far fik arbejde som diplomat på Ambassaden fra Elfenbenskysten.
Madou startede på gymnasiet lige da han kom til Danmark, og lærte dansk sammen med sine kammerater, fordi han læste på Prins Henrik franske skole. Efterfølgende har han læst til IT-ingeniør, hvilket var en barnedrøm som gik i opfyldelse.

Vandre i tro på at Gud har styr på alt

Madou stod i et svært valg da han var færdig med sin IT uddannelse. Han ønskede at blive i Danmark og opbygge en karriere, men Gud viste Madou, at der var andre måder at gøre det på. Han oplevede, at Gud sagde ”du skal ikke gå glip af muligheden til at lære mig bedre at kende”, da han blev præsenteret for Kolding Bibel Højskole. Madou tog straks imod tilbuddet lige efter ingeniøruddannelsen. Velvidende at Gud måtte vise ham, at Han havde styr på det hele, for han vidste at han kunne blive udvist, hvis han ikke fik et job efter bibelstudiet.
– Da jeg har givet alt til Gud er det mere vigtig hvad Han vil med mig, frem for hvad mine ambitioner er, siger Madou.
Det viste sig, at Gud selv valgte at beholde Madou i Danmark, da han blev indkaldt til jobsamtale i en virksomhed som han aldrig havde søgt eller hørt om. Første arbejdsdag, blot 4 dage efter skoleafslutning fra Højskolen.

Global kulturchok – kald til handling!

Madou har imidlertid været aktiv i FUN – Foreningen for Unge Nydanskere – hvor han har lært meget gennem sit engagement som næstformand siden FUNs start i slutningen af 2006. ”En af mine største glæder i FUN er, at jeg vokser sammen med andre unge i personlighed og i handling, ikke mindst med hensyn til forskelle og ligheder mellem mennesker fra forskellige kulturer. Det er en sjov og livsbekræftende opdagelse”, mener Madou.

Global kultur chok

Den største udfordring for unge i dag er, ifølge Madou at vi står midt i en forandringstid. Ingen kan sige hvordan tiden bliver, og det eneste sikre er, at der vil ske forandringer. Det er en stor udfordring for alle unge, fordi der ikke længere er faste rammer, som man kan forholde sig til. Alt fra religion til kultur fra politik til klimaet ændrer sig tilsyneladende hurtigere, end man kan følge med. Det virker som et globalt kulturchok som vi alle befinder os i.

”Downloaded” DNA af næstekærlighed

– Der er ikke nogle lette løsningsmuligheder på de udfordringer som de unge står overfor i dag, siger Madou, og fortsætter:
– Man har aldrig haft løsning på verdens krige, sult og sygdomme med videre. Men jeg er enige med dem, der tror på at næstekærlighed er en del af løsningen. Sådan resumerede Jesus det også. Men jeg tror også på, som Jesus også siger, at man først og fremmest skal elske Gud. Hvis jeg elsker mine medmennesker, hvordan kan jeg så stjæle eller dræbe eller såre andre? Men fordi jeg kun er et menneske, så har jeg brug for at Gud ”downloader” sin perfekte og overnaturlige kærlighed i mig. Ellers kan jeg ikke magte at elske folk på en konkrete og konstruktiv måde.

Forskellighed, er en styrke og skaber muligheder

Foreningen FUN har nydanskere fra mere end 10 forskellige lande som medlemmer. De arbejder ud fra et kristent grundlag, men på tværs af kirkeretninger og indvandrer-baggrunde. Det betyder, at man skal aktivt bygge på fælles styrker og betragte forskelligheder, som en mulighed for at skabe synergi frem for en ulempe.
– FUN kan bidrage til at sætte fingeren på de kulturelle aspekter af det lokale ungdomsliv. Men vi, som unge nydanskere i Danmark, skal samtidig holde fast i at forbedre os selv som danske statsborgere, på baggrund af vores kirke-relateret engagement – frem for at involvere os mere end nødvendigt i den nationale politiske debat, mener Madou.

Udfordring til alle unge: Tro aktiv i handling

Udover FUN vil Madou arbejde målrettet I fremtiden med at udfordrer unge kristne danskere og nydanskere til at konfrontere deres tro, og gøre deres tro aktiv i handling.
– Vi som nydanskere kan være med til at gøre en forskel, hvis vi kan bede og har tro, og naturligvis hvis vi forvalter vores liv korrekt, men ikke mindst hvis vi får hjælp af danske unge, siger Madou og fortsætter:
– Med alle de muligheder vi som unge har i dag, kan vi opleve at være ”lyset”, sammen med andre unge i verden omkring, der er med til at gøre en positiv forskel, ikke kun i Danmark, men også på verdensplan. – Kun troen på Jesus flytter grænserne, slutter Madou, og smiler fordi han ved at arbejde blandt unge er ikke altid let, men alligevel virkelig er fuld af ”FUN”.