Ikke nok at lokke med kirkelig chokolade

Både åndeligt og økonomisk kradser krisen i Estland. Kirkens svar er at gøre kærlighedens gerninger.I 1994 betalte 76.000 mennesker kirkeafgift til den Lutherske Kirke i Letland. Blot 15 år senere i 2009 er antallet faldet til 39.000. En af kirkens ledere siger til avisen, Dagen, at faldet skyldes, at chokoladen slap op.

Estlands Lutherske Kirke modtog et stort parti snickers-chokolade, som blev delt ud til alle, der betalte kirkeafgift. Men nu er det slut.

– Jeg kan ikke se nogen anden forklaring, end at vi modtog et stort parti Snickers-chokolade, som alle fik del af, når de betalte deres kirkeafgift, siger Mika Tuovinen, der er leder for det Lutherske Missionscenter i Tallinn.
Estland, der netop har haft besøg af verdensevangelisten Franklin Graham rangerer i en international Gallupundersøgelse som verdens mindst religiøse land.
Ved sit besøg kaldte Graham Franklin det dog for ”en fantastisk mulighed”, at letterne i dag frit kan tro på og tale om Gud. En mulighed, der var underlagt stærke restriktioner ved evangelistens tidligere besøg i det baltiske land for 25 år siden.
Selvom denne mulighed påskønnes, er det imidlertid en stor udfordring for landets kristne, at ændre årtiers ateisme og nå deres landsmænd med evangeliet.
Mika Tuovinen påpeger således, at Letlands Lutherske Kirke i dag foretter flere kirkelige handlinger end tidligere, men for stadigt færre kirkegængere.

Kristen tjeneste til et folk i krise

Til avisen påpeger rektoren for det teologiske seminarium i Tartu, Toivo Pilli, at kirkens marginalisering vil fortsætte så længe kirken primært satser på det verbale. Han peger på hverdagskristendommen, hvor den enkelte tjener og vidner personligt som mere effektfuld end nok så voluminøs tale.
– At tjene gennem kærlighedens gerninger høres derimod, selv når den er som en visken, erklærer rektoren.
Baltikum er blandt de regioner, der er hårdest ramt af finanskrisen i Europa. Beregnet i forhold til året før var nationalproduktet i Estland således faldet med hele 15,6 procent på blot et år, målt i første kvartal i 2009.
Derfor var Graham Franklins Budskab under sin mødekampagne da også, at letterne må vende sig til Gud og bede ham om hjælp.
Undersøgelser viser ligeledes, at mennesker søger åndelig hjælp i krisetider. Specielt, hvis kirken formår at formidle omsorg og tryghed.
levi