Nyt hospice på Lolland

Svanevig Hospice i Bandholm ved Maribo inviterer til rejsegilde torsdag den 18. juni.Hospicet har indgået driftsaftale med Region Sjælland om at drive 12 hospicepladser og forventes at åbne ved årsskiftet 2009/2010. Fonden for Sparekassen Lolland overtager bygningskomplekset, når det står færdigt. Hospicet får derved frigjort midler til drift. Fonden for Sparekassen Lolland udlejer efter overtagelsen bygningerne ud til Svanevig Hospice.
Hospicer yder lindrende behandling, omfattende pleje, omsorg og symptomlindring for uhelbredeligt syge og døende mennesker, samt yder støtte og rådgivning til den syges pårørende.