12 tips til at leve lykkelig

Hvis du er på jagt efter lykke, vil du kunne finde et bredt udvalg af bøger og film med titler som ”Vejen til lykken”. Retten til at stræbe efter lykken er sågar forankret i den amerikanske frihedserklæring.

Bruni Klose er mor til tre børn. I sin fritid er hun engageret i kvinde- og børnearbejde i menigheden og arbejder kreativt.

På nogle universiteter tilbydes der seminarer i emnet lykke. At være lykkelig er et af menneskehedens hovedtemaer. Men til trods for denne overflod af informationer går mange i stykker i deres jagt efter lykke, fordi de leder de forkerte steder eller har urealistiske forventninger.
Kan vi lære at være lykkelige? Ja, det er jeg sikker på. Her er nogle tips, som har hjulpet mig til at leve lykkeligere.

1. Forær din overflod væk

Det kan give en ægte følelse af lykke at forære ting bort, som har hobet sig op i løbet af årene, og som man ikke mere har brug for – måske til en genbrugsbutik eller en anden hjælpeorganisation. Det er ikke blot befriende i rummelig forstand, men psykisk er det også ualmindelig befriende at forære ting væk til andre, som har brug for dem. Begrebet ”ude af øje, ude af sind” passer rigtig godt. Ved at forære unødvendige ting væk rydder vi også op i sindet.

2. Gør noget for andre

Ofte er vi så optaget af os selv, at vi taber vores næste af syne og kommer til at opfatte det som forstyrrende, hvis vi mærker hans/hendes tilstedeværelse. Men der er hver dag mange muligheder for bevidst at vise vore medmennesker venlighed. Blot det at holde døren for andre er i dag ikke mere en selvfølge, og jeg høster ofte et forbavset ”tak”, når jeg venter et øjeblik for at holde døren for den, der kommer efter mig, i stedet for blot selv at ile videre.
Små vennetjenester som at modtage postpakker for folk, der ikke er hjemme i dagens løb, eller tage børnenes venner med, når man bringer sit eget barn i skole, det giver også glæde i ens eget liv. Små vennetjenester kan have store virkninger.

3. Det daglige, gode ord

I Ordsprogenes Bog står der: ”Liflige ord er flydende honning, sød for sjælen og lægedom for kroppen” (Ordsp. 16,24) At blive mødt med et venligt ord opfatter vi som rart og varmende. Det kan virke som en lægende medicin, hvis jeg giver en kollega en ærlig og velment kompliment, er tålmodig, når jeg svarer mit barn eller oprigtigt spørger: ”Hvordan har du det?” Man får ofte et glad smil tilbage.

4. Vær taknemmelig

For nylig beklagede en god bekendt sig over for mig over, at hendes børnebørn ikke har lært at sige tak. Taknemmelighed ligger ikke i generne, men vi kan lære at være taknemmelige mennesker, som glæder sig over livets goder og værdsætter dem i stedet for at tage dem for en selvfølge. Jeg kan med taknemmelighed hilse hver ny dag velkommen, når jeg tænker på de mange menneskelige bekendtskaber, al den imødekommenhed og de mange erfaringer, som nu beriger mit liv, og som har beriget det. Tak har meget at gøre med højagtelse og lovprisning. ”Den, der bringer takoffer, ærer mig” (Salme 50,23).

5. Arbejd med glæde

Vores hverdag er fyldt med arbejde, som vi sjældent høster ret megen anerkendelse for. På kontoret er der bjerge af papirarbejde, der skal ordnes, i supermarkeder reoler, der skal fyldes op, i skolen opgaver, der skal løses, og derhjemme det samme daglige oprydningsarbejde…
Alt dette arbejde kan vi få fra hånden på to måder: enten med suk og stønnen eller med glad energi og gåpåmod. Meget af det, vi laver med en positiv grundholdning, glider lettere og lykkes bedre. Resultatet er en god fornemmelse i kroppen, som giver os ny energi til andre opgaver.


Artiklen fortsætter efter annoncen:6. Besøg ældre

Ældre mennesker har ofte en uudtømmelig skat af erindringer og erfaringer, som de gerne deler ud af. Så længe min bedstemor levede, besøgte jeg hende så ofte som muligt. Jeg nød det, når hun fortalte om gamle dage, om sin barndom og min fars barndom.
Hun havde fundet sin plads i livet, stræbte ikke længere efter materielle goder og elskede at besøge andre og selv at få besøg. For hende var mennesker vigtigere end ting. Hun var afslappet på en måde, som gjorde mig tryg. Mødet med hende – og med andre ældre mennesker – har gjort mit liv rigere.

7. Glem ikke at undres

Et lille barns strålende øjne, de bitte små hænder og fødder, den tilfredse pludren… små børn er bare dejlige. Mennesker, som kan lide at have med små børn at gøre, er ofte glade og tilfredse mennesker.
På samme måde har jeg nogle venner, som er passionerede fuglekiggere. De har sat mange fuglehuse op i deres have og indtager tit deres frokost foran køkkenvinduet i selskab med solsorte, bogfinker og andre fugle. Hvad enten der er små børn, fugle eller noget helt andet af Guds skaberværk, vi undres over, sætter det vores humør i vejret og fylder hverdagen med små stænk af lykke.

8. Le tit og ofte

Min datter ville for år tilbage lave en fødselsdagskage til sin far og bad mig om hjælp. Det havde vi megen sjov ud af og grinede, så tårerne trillede. Siden da spørger hun tit: ”Skal vi ikke bage en kage i dag?” og mener dermed: ”Skal vi ikke tage en grinedag?”, hvorefter vi begge brister i latter.
Latter og glæde er god medicin for sjæl og krop. Læger taler om såkaldte lykkehormoner, som frigøres ved latter og oven i købet styrker immunforsvaret. I svære og stressede situationer passer livets tandhjul ikke altid ind i hinanden, og det kan føre til gnidninger. I sådanne situationer er det bedre at grine end at skære tænder.
Det er ret velgørende også at le ad sine egne små uheld, når man jokker i spinaten, i stedet for at tage dem alt for alvorligt. En hjertelig latter er livets smøremiddel – og det virker smittende på andre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:9. Giv vanskeligheder en chance

Det ligger ikke til os som mennesker at byde vanskeligheder velkommen. Når vi konfronteres med krænkelser og skuffelser, reagerer vi naturligt nok ikke med begejstring.
At gennemleve hårde tider modsvarer helt klart ikke vores forestilling om et lykkeligt liv.
Men som kristne kan vi vælge at betragte vanskeligheder bibelsk: ”Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags; I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed” (Jakobsbr. 1,2-3). Vanskeligheder rummer potentiale til vækst og velsignelse.

10. Bed om at lære Guds veje at kende

I livet står vi hele tiden over for beslutninger, der skal træffes, og det er ofte svært at vælge det rigtige.
Når vi beder, tilkendegiver vi vores tillid til Gud, lægger vores skæbne i hans hænder og sætter vores lid til ham: Herre, du ved, hvad der er bedst! Hvad er din plan med mig? Hvad vil du, jeg skal gøre?
Denne tillid gør mig fri i mit indre. Jeg er overbevist om, at Herren vil lede mig og ikke bringe mig på afveje.
Når jeg ved, at mit liv stemmer overens med Guds planer, kan jeg være rolig og fri for bekymring.

11. Planlæg, som om du skal leve evigt

Vores liv med Herren er som en rejse. Den begynder her i dette liv og vil føre os ind i evigheden. Hvad jeg gør her og nu, vil have indvirkning på mit evige liv med Gud. I Det Ny Testamente opfordres vi til at samle os skatte i Himlen. Alt, hvad vi gør for Herren Jesus, belønnes os. En livskonto, som opviser mange ting, har evighedsværdi og gør vores liv rigt.

12. Lev, som om dagen i dag er din sidste her på jorden

Hvis vi vidste, at dagen i dag var vores sidste her, ville vi prioritere anderledes. Vi ville få ordnet de ting, der virkelig betyder noget. Det er godt altid at koncentrere sig om det væsentlige. Er der nogen, som jeg skylder noget? Er der krænkelser, som skal ryddes af vejen? Har jeg sagt til de mennesker, der står mig nær, at jeg holder af dem? Hvis jeg kun havde dagen i dag tilbage, ville jeg ikke gøre myg til en elefant og ikke tage mig selv så højtideligt.


Artiklen fortsætter efter annoncen: