Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Stærk smerte

Spørgsmål, der blev stillet ved mit seminar i Kvaglund kirke, Esbjerg:

Jeg har tidligere oplevet øjeblikkelig helbredelse fra stærke smerter, da jeg havde fået en salvedug tilsendt fra dig.
For nogen tid siden fik jeg igen en salvedug på grund af en anden tilstødt lidelse. Denne gang oplevede jeg en meget stærk smerte, da jeg anbragte salvedugen på det syge sted, så jeg måtte fjerne den igen.
Hvad kan være årsag til den forstærkede smerte?

Svar 1:

Et kendt fænomen

Din reaktion er nok den umiddelbare, naturlige reaktion, når du mærker, at en genstand giver dig smerte. Du fjerner genstanden fra dig, og i dette tilfælde er det så salvedugen, du tager væk.
Måske skulle du have ladet salvedugen blive på det syge sted en tid og udholde smerten. Det siger jeg ikke, fordi jeg mener, at du skulle pine dig selv. Men min erfaring siger mig, at havde du beholdt salvedugen på det syge sted, så ville smerten efterhånden have fortaget sig. Men jeg bebrejder dig ikke, at du fjernede salvedugen, for vi ved jo alle, at det er svært med smerte. Jeg har før hørt, at nogle i forbindelse med salveduge oplevede noget lignende som det, du oplevede. Det kan i øvrigt også ske i forbindelse med forbøn og håndspålæggelse. Men alt i alt sker det trods alt sjældent.
Det er således en kendsgerning, at der kan forekomme helbredelses-smerter i forbindelse med den helbredelse, som Jesus giver. En forklaring er, at Gud tillader det som en slags prøvelse af vores tro, og vi ved heldigvis, at Gud ikke prøver os over evne, selv om prøvelser sommetider giver os følelsen af, at vores hjerter skal briste. Dog ved vi heldigvis, at Guds kærlighed vil gennemstrømme os under prøvelser og bære os. Det kan altså give smerte både fysisk såvel som psykisk, når Guds kærlighed kommer for at slå det ihjel i os, som skal slås ihjel, for at noget nyt og sundt kan gro.
Begrebet helbredelses-smerter er et kendt fænomen i forbindelse med operative indgreb på hospitalerne. Efter en operation kan der forekomme voldsomme smerter. Ja, voldsommere smerter end man havde før operationen. Er det nu tegn på, at vi er alvorligt syge efter operationen? – ja, mere syge end før operationen?
Nej, selvfølgelig ikke, smerterne i forbindelse med lægernes operationer varer for det meste kun kort tid, og derefter er du som regel rask og smertefri. Smerter i denne sammenhæng synes acceptable for os. Noget sværere kan det være at acceptere tanken om, at det, Jesus og Gud gør for os, også skulle være forbundet med smerte. Men virkeligheden viser os, at det kan det altså. Vi må da hvile i, at alt står i Guds faderhånd, og Gud er kærlighed.
Guds kærlighed søger altid en åbning, gennem hvilken den kan trænge ind i menneskets psyke og legeme for at udøse godhed og helbredelse. Men vi mennesker modarbejder tit Guds evige, uforanderlige kærlighed med vores vrangforestillinger og krampagtige tanker, der oftest handler om frygt og bekymring. Vi gør det som oftest ubevidst, fordi vi er oplært til at leve med frygt og bekymring. Men når Guds helbredende kærlighedsstrøm tilkaldes gennem forbøn, så vil den fjerne enhver ansats til disharmoni i form af frygt og bekymring, som kan forstyrre vores sundhed og vores fred. Vi kan sige, at Guds kærlighed renser os, eller Guds kærlighed lutrer os, for at sige det med et gammeldags udtryk. Denne lutring kan give smerte. Men vi behøver ikke at frygte, – ”for jeres Fader ved, hvad I trænger til, før I beder ham.”
Stol derfor under alle forhold på det, som Guds faderhånd gør.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

Spørgsmål 2:

Giver håb til mange

Kære Orla Lindskov
Tak for dine svar i Udfordringen. De giver håb til mange mennesker. Jeg ønsker din forbøn. Jeg vil nemlig gerne være rask.
Jeg beder selv rigtig meget om helbredelse. Men i perioder kæmper jeg med bekymring og tvivl. Kan det forhindre mig i at blive helbredt?
Med venlig hilsen
En, der tvivler og bekymrer sig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar 2:

Bekymringer og tvivl kan kun skade

Kære du, der tvivler og bekymrer dig
Bekymring og tvivl angriber alle mennesker, også kristne. Bekymring og tvivl kan være ødelæggende for både liv og helbred, hvis man giver dem varig bolig i sig. Bekymring og tvivl skaber golde steder i vores liv og i vores legemer.
Det er så let at drive med strømmen i denne verden, hvor der er en hel flod af bekymring og tvivl blandt mennesker.
Bekymring og tvivl fylder livet med alle de jordiske begrænsninger. Derfor kan bekymring og tvivl også begrænse syge menneskers muligheder for at blive helbredt. Men som troende behøver du ikke at gå ind under disse begrænsninger, for du kender heldigvis bønnens vej. Bønnen til Gud i Jesu Kristi navn er nemlig en stærkere kraft end bekymring og tvivl. Det er derfor vigtigt, at du går i bøn, når du angribes af bekymring og tvivl. Man kan faktisk sige, at bønnen til Gud om hjælp i Jesu Kristi navn udsletter bekymringernes og tvivlens skadevirkninger.
Bekymringer og tvivl kan som sagt kun skade os, hvis vi lader dem tage varig bolig i os. Hvordan kan det ske?
Det sker, hvis vi glemmer at gå til Gud i bøn, når vi bliver angrebet.
Hvad råder Bibelen os til, når vi døjer med bekymringer?
Læs f.eks. i Filipperbrevet kap. 4, vers 6: – ”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”
Læs også et godt råd i 1. Peters brev kap. 5, vers 7: – ” og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.”
Læg mærke til, at begge steder handler om bønnens kraft til at bevare os.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Helbredt for polyp på stemmebånd

Kære Orla Lindskov
Tak for salvedugen, som du endnu engang har bedt over for mig. Det var i forbindelse med, at jeg hos halsspecialisten for to en halv måned siden fik stillet diagnosen: – for meget mavesyre, som går op i spiserøret og irriterer en lille polyp, som sidder på det ene stemmebånd. Endvidere fik jeg hos specialisten at vide, at medicinsk behandling måske kunne helbrede maven for den megen syre. Men polyppen var der ikke noget at gøre ved, og når jeg kom igen efter to og en halv måned, kunne operation derfor komme på tale. Jeg skulle indtil da tale så lidt og så stille som muligt, og jeg måtte ikke synge.
Allerede få dage efter, at jeg modtog salvedugen fra dig, blev min stemme forbavsende klar. Jeg vedblev dog med at tage medicinen mod mavesyren endnu en måned, selv om jeg intet mere mærkede til det besvær.
Jeg bad også selv om, at jeg måtte få lov til at slippe for et operativt indgreb. At Gud ville give mig en berøring således, at der ikke var nogen polyp, når specialisten igen skulle se på mig. I går var jeg til kontrol. Det er med stor glæde og taknemmelighed, at jeg nu kan fortælle, at Jesus har opfyldt bønnen! – Der var ingen polyp mere! – Alt så fint ud! – Stemmen lød meget klar og sund! – Rigtig mange tak for hjælp og forbøn! – Tak også for din øvrige forkynder – og forbønstjeneste.
Kærlig hilsen
K.

Min oplevelse:

Smerter forsvandt

Til Orla Lindskov
Jeg læser med glæde dine svar i Udfordringen.
For flere år siden fik jeg tilsendt en salvedug på grund af slemme smerter i ryggen. Heldigvis forsvandt de gradvist.
Venlig hilsen
B.E.