Opholdstilladelse til kristen irakisk journalist i Sverige

SVERIGE – En kristen journalist fra Irak har fået opholdstilladelse i Sverige.Baggrunden for beslutningen fra den svenske migrationsdomstol er dog ikke primært hans kristne baggrund, men også at han har arbejdet som tolk for amerikanske soldater i Irak og været aktiv i det irakiske råd for fred og solidaritet, ICPS.
Tidligere har den kristne iraker fået afvist sin ansøgning om asyl af de svenske myndigheder. Oplysninger om at han under sagsbehandlingen er blevet udsat for telefontrusler og forsøg på kidnapning har dog ført til det nye udfald af sagen.
levi