Mexicanske kristne fængslet for Acteal-massakren vinder retssag og løslades

Efter 12 års uberettiget fængsel for en massakre i Mexico får 57 dømte – hvoraf de fleste er kristne – omsider oprejsning.En massakre mod 45 indianere i landsbyen Acteal i Mexico-delstaten Chiapas førte i 1997 til fængsling af knap 60 mænd. Hovedparten af disse er dog kristne og står nu til løsladelse på grund af uretfærdig rettergang.

Acteal-fangerne sidder på jorden overvåget af en fangevogter. Trods de kummerlige forhold er gruppen af kristne vokset fra 32 til 47 under opholdet i fængslet.

I alt 57 fanger står til løsladelse eller genåbning af deres sager.
Selvom de ved anholdelse blev betegnet som en ”paramilitær gruppe”, var 32 af mændene allerede dengang evangeliske kristne, et antal der er øget med yderligere 15 under afsoningen.
Mindst 20 af mændene forlod allerede fængslet den 13. august. Det skete tidligt om morgenen af frygt for voldelige overfald, idet flere af mændene har modtaget trusler.

Dobbelttragedie

Løsladelsen kommer efter års juridisk tovtrækkeri og fastslår i en højesteretsdom, at de fængsledes forfatningsmæssige rettigheder er blevet krænket. Helt til det sidste har et stærkt politisk pres søgt at hindre en genåbning af de kristnes sager.
Ifølge Klaus Dahl fra organisationen Åbne Døre, der støtter forfulgte kristne og har ydet hjælp til de indsatte, er der tale om en 4-1 domsafgørelse.
Den fastslår, at de fængslede blev dømt gennem uretfærdige rettergange, hvor anklagerne både fabrikerede vidneudsagn og fremstillede ulovlige beviser.
Områdets kristne vurderer, at de fængslede kristne er kommet i klemme mellem offentlighedens krav om hurtige domfældelser og politiets og militærets behov for at flytte skylden og opmærksomheden væk fra deres egne håndlangere.
– Acteal er en dobbelt tragedie, sagde advokat Javier Cruz Angulo til nyhedstjenesten Compassdirect efter domsafsigelsen.
– På den ene side har du en forfærdelig massakre, og på den anden sidder mere end 50 mennesker fængslet uden bevisførelse.
Foruden de godt 20, der allerede er løsladt, vil domstolen se på 31 af de fortsat fængsledes retssager, ligesom yderligere seks vil få helt nye retssager.