Reformatoren Calvin 500 år

I år fylder reformatoren Jean Calvin 500 år. Han levede omtrent samtidigt med en anden stor reformator, Martin Luther. Mens den lutherske reformation tog udgangspunkt i Tyskland, virkede Calvin i Frankrig og Schweiz og lagde grunden til de reformerte kirker – også kaldet calvinske eller presbyterianske.
Calvins indflydelse på eftertiden har været mindst lige så stor som Luthers, skriver Jan Nilsson i Nyt fra Det Mellemkirkelige Råd.
På verdensplan er der flere reformerte end lutheranere. I Danmark er der fire reformerte menigheder: En i Fredericia og tre i København.