En ud af tre forskere i USA tror på Gud

Ny undersøgelse viser, at hver tredje amerikanske forsker erklærer sig gudstroende. Videnskab og tro er således ikke uforenelige i USA.I USA bekender 83 pct. af den brede offentlighed sig til troen på Gud. Blandt amerikanske videnskabsfolk er antallet mere pauvert.

Fazale Rana fra tænketanken Reasons to Believe er opmuntret over, at forskerstanden tæller så mange troende i USA.

En ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Pew Research Center viser således, at kun 33 pct., svarende til hver tredje af de kittelklædte amerikanere, tilkendegiver at have en gudstro.
Trods afstanden mellem folk og forskere påpeges det i undersøgelsen, at USA stadig er en udpræget religiøs nation, sammenlignet med andre vestlige demokratier.
I en kommentar til undersøgelsen siger Fazale Rana, der er ph.d. i kemi og vicepræsident i tænketanken Reasons to Believe, at den procentvise andel af amerikanske forskere, som tror på Gud, har været konstant i mere end et trekvart århundrede.
– Så jeg finder undersøgelsens resultat meget opmuntrende, siger han til avisen, Christian Post.
Tænketanken Reasons to Believe beskæftiger sig med samhørighed mellem tro og videnskab.

Tror på både Gud og videnskaben

– Pointen er jo, at såfremt videnskab og religion skulle være uforenelige, ville vi næppe se 30-40 pct. af amerikanske videnskabsfolk anerkende, at der findes en Gud eller højere magt, påpeger han.
Foruden at svare på spørgsmål om gudstro blev de mere end 2.533 medlemmer af American Association for Advancement of Science (AAAS), verdens største sammenslutning af videnskabsfolk, også spurgt om troen på en højere magt. Hertil svarede 18 pct. at de tror på en højere magt eller universel ånd. Et tal, der hos den brede befolkning blot ydgør 12 pct.
Den største afstand mellem den amerikanske befolkning og forskerstanden findes dog hos andelen af ikke-troende.
Mens kun fire pct. af befolkningen oplyser, de hverken tror på Gud eller en højere magt, er det samme tal blandt forskerne 41 pct.

Forskere tror trods fagligt pres

Det store gab mellem folket og forskerne forklarer tænketank-lederen med selve karakteren af videnskabsfolkenes arbejde. Et arbejde, der som udgangspunkt er baseret på naturalistiske forklaringer, fænomener og filosofier, der ikke inkluderer gudstro.
– Det er vilkår, der også gælder for troende videnskabsfolk. De er tvunget til at underordne sig naturvidenskaben. Derfor finder jeg det opmuntrende, at der trods det pres findes så stor en andel af troende forskere, bemærker han.
En bemærkelsesværdig detalje i rapporten er dog, at mens en tredjedel af forskerne erklærer sig som troende, er 87 pct. af disse samtidig tilhængere af udviklingsteorien.
Til sammenligning tror kun en tredjedel af den brede amerikanske befolkning på udviklingsteorien, mens 83 pct. af disse tror på Gud.

Tænketanken Reasons to Believe ser videnskab og tro som allierede og ikke fjender.
Pew Research Center har i over 20 år analyseret amerikanernes holdninger til aktuelle samfundsspørgsmål. Rapporten om tro i USA er tilgængelig på: www.people-press.org