Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Frygt…

Kære Orla Lindskov
Bibelen advarer os mange steder mod frygt. Jeg har læst i dine svar her i Brevkassen, at du også advarer mod frygt. Dine advarsler imod frygt handler vel mest om sygdomsfrygt. F.eks. hvis man er syg, så kan man let få frygt for, at sygdommen vil blive værre, eller at den endda vil blive dødelig.
Og hvis man har prøvet at være syg, så kan man let komme til at leve i konstant frygt for at blive syg igen. Man kan komme til at ende med konstant at gå og mærke efter på sin krop, om der skulle være nogle symptomer på et eller andet. Angående sammenhængen mellem frygt og sygdom: hvordan er den sammenhæng?
Mvh. Ole

Svar 1:

Frygt ’tiltrækker’ sygdomme

Kære Ole.
Der er ofte en sammenhæng mellem frygt og sygdom, og du spørger om, hvordan denne sammenhæng er. Jeg kan sige det på denne måde:
– Jeg tror faktisk, at sammenhængen mellem frygt og sygdom er så alvorlig, at man kan slå sig selv ihjel med frygt. Det er nemlig sådan, at frygt for sygdom faktisk tiltrækker sygdom. Frygt er nemlig negativ tro, eller sagt på en anden måde: – frygt er tro, der er vendt på hovedet. Og Jesus siger jo klart, at det, vi tror, kommer til at ske. Det er troens lov. Denne lov gælder i den gode retning. Men den gælder også i den dårlige, den negative retning. Vi skal altså være varsom med at lukke frygt ind. Frygt kan røve vores legeme. Måske kan frygt endda også røve vores sjæl.
Sygdomme og alle de onde åndsmagter er afhængige af menneskets frygt. Man kan faktisk sige, at sygdomme og alle onde åndsmagter lever af menneskets frygt. De suger deres næring af vores frygt. Er der ingen frygt til stede, vil sygdommene og de onde åndsmagter rimelig hurtigt tabe deres kraft.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Kun helbredelse?

Kære Orla Lindskov
Jeg har bemærket, at der kommer mange fremmede mennesker til de såkaldte helbredelsesmøder. Altså kirkefremmede. Mange af dem giver også til kende ved at række hånden op eller på lignende vis, at de ønsker at tage imod Jesus Kristus. Er disse mennesker mon ikke kun interesserede i at blive helbredt? For efterfølgende er der kun få af dem, der begynder at komme til den arrangerende menighed. Jeg tvivler på, om de virkeligt er blevet omvendt og frelst.
Hvad mener du om den sag?
Venlig hilsen
En frikirkemand

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kun et let og overfladisk liv

Kære Frikirkemand
Om nogle bliver omvendt og frelst på møder, hvor der bedes for syge, er svært at sige. At de ikke efterfølgende begynder at komme i og blive medlem af den arrangerende menighed, der som oftest er en frikirke, kan skyldes, at de i forvejen er medlemmer af Folkekirken og ikke ønsker en ændring af det forhold.
Om de mennesker, der har rakt hånden op eller på lignende vis givet til kende, at de ønskede at tage imod Jesus Kristus, om de virkelig er omvendt eller frelst bagefter, det er faktisk svært at vide noget om.
Det sker dog sommetider, at de, der er blevet hjulpet og evt. helbredt, bliver interesserede i at vide mere og begynder at søge dybere i kristendommen, både i kirkerne, men også på egen hånd.
Andre, der bliver hjulpet og evt. helbredt, falder hurtigt tilbage til deres gamle levevis.
Nogle kom et par gange i Frikirken eller Folkekirken efterfølgende; men de fandt det alt for anstrengende, at skulle forpligte sig. Derfor kom de ikke mere.
Mange i dag lever et let liv uden bekymringer, og der er nok desværre kun en lille procentdel af dem, der giver til kende, at de ønsker at tage imod Jesus Kristus, der tager det alvorligt bagefter. De forstår måske heller ikke rigtigt, hvad det med troen på Jesus Kristus handler om.
Mange danskere har gjort sig helt afhængige af, at andre hjælper dem, når de møder vanskeligheder og sygdom. Og det er nok i høj grad roden til mange af deres genvordigheder.
De, der beder for syge, kan hjælpe dem, der virkeligt ønsker hjælp. Men de kan ikke gøre arbejdet for nogen. De kan fortælle om det liv, der er til rådighed for enhver i Jesus Kristus. Men for virkeligt at blive eet med det liv er der noget, man selv skal søge, et arbejde man selv skal udføre, kan man sige.
Mange danskere lever i dag et let og overfladisk liv, og alt, hvad der kræver en anstrengelse, bliver meget hurtigt for belastende for dem. De ønsker hjælp fra andre, og den skal helst komme helt automatisk og som en selvfølge. Disse mennesker har mistet sansen for livets mening og for livets dybde og bliver hurtigt nødstedte skæbner. De er af mange forskellige årsager blevet ude af stand til at kæmpe den kamp, som livet nu engang udfordrer os til. Det er meget sørgeligt at være vidne til.
Mange af disse mennesker, som har søgt hjælp mange steder uden at få den, vil helt naturligt ofte finde ind på møder, hvor der bedes for syge. For at disse mennesker kan få virkelig hjælp, er der brug for et mirakel, der går ud over det rent legemlige.
Jeg tror, du har skrevet dette brev til mig, fordi du inderst inde har et oprigtigt ønske om, at de mennesker, der kommer til møder skal få et bedre liv, nemlig det rigtige liv, livet i Jesus Kristus.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Rygsmerter

Kære Orla Lindskov
Jeg er ikke så god til at skrive og forklare. Men nu prøver jeg så godt, som jeg kan. Nu vil jeg spørge dig, om du kan med Guds hjælp sende mig en salvedug. Jeg har før fået en mod rygsmerter, og det hjalp.
Hvis du sender mig en salvedug, vil du så skrive et par ord om, hvordan jeg bedst skal bruge den.
På forhånd en stor tak og med en kærlig hilsen.
J.S.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar:

Sådan kan du bruge en salvedug

Kære J.S.
Du kan bruge en salvedug på mange forskellige måder. Om natten kan du f.eks. have den under dit lagen, under din hovedpude, eller blot i nærheden af det sted på din krop, hvor du har problemer.
Andre går også med salvedugen på sig om dagen. Nogle fastgør den på deres krop på det syge sted og har den på både dag og nat. Der er mange forskellige muligheder for anvendelse af salveduge. Her har jeg blot nævnt nogle få.

Derfor virker det
Salvedugens princip er, at vores tro får noget konkret at støtte sig til. Der er ikke noget magisk ved salvedugen. Der er ingen kraft i et stykke tøj i sig selv. Kraften kommer af den tro og den bøn i Jesu Kristi navn, der er knyttet til salvedugen.
Jeg beder Jesus Kristus om at ledsage salvedugen til den syge. Og jeg beder ham om at åbenbare sig hos den syge som den store læge og den store frelser.

Et bibelsk eksempel
Vi finder en speciel beretning i 2. Kongebog, kap. 20, vers 8. Her handler det også om, at noget konkret bliver taget i anvendelse af profeten Esajas i forbindelse med helbredelsen af kong Hizkija:
”Så sagde Esajas, at de skulle tage et figenplaster; de tog et og lagde det på kongens byld, så han kunne blive rask.”
Måske har du nogle tanker og ideer om brugen af salvedugen, som bedre passer til dig. Så anvend dine egne ideer. Det drejer sig jo i høj grad om, hvad du har tro for, og hvad du har det godt med.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov


Artiklen fortsætter efter annoncen: