Kirkegang for skeptikere

Velbegrundede spørgsmål kræver velbegrundede svar. Derfor byder tre præster tvivlere i kirke.”Videnskaben har modbevist kristendommen.” –
”Der kan ikke kun være én sand religion.” – ”Der er så meget ondskab og uretfærdig lidelse i verden.”

Jesper Fodgaard er præst i Aalborg Valmenighed og vil gerne i dialog med tvivlere.

Det er blot nogle af de indvendinger, mange mennesker i dagens samfund har imod den kristne tro og kirken. Og de indvendinger skal tages alvorligt af kirken, hvis kirken skal tages alvorligt af folket, mener i hvert fald tre valgmenighedspræster i Aalborg, Århus og København.
Derfor giver de en særlig invitation til skeptikere og tvivlere dette efterår.
Ved en række gudstjenester i Aalborg Valgmenighed vil præsterne på skift give en replik til de fem mest udbredte indvendinger mod kristen guds-tro i dag.
Initiativet kaldes ”Kirke for skeptikere og tvivlere” og har som formål at tage udfordringen op fra sekularisering, pluralisme og en stadig mere aggressiv ateisme.

Vil være en del af samtalen om Gud

– Vores mål er ikke at give letkøbte svar på gode spørgsmål, men at gøre rede for troens fornuft og ræsonnementet bag kristen gudstro i vores tid – både over for ateister, agnostikere, skeptikere, tvivlere og troende mennesker, forklarer Jesper Fodgaard, præst i Aalborg Valgmenighed. Han har allieret sig med kollegerne Peter Søndergaard og Poul Nyborg, valgmenighedspræster i Århus og København.
– Vi stiller altså spørgsmålet: Hvordan kan jeg med min intellektuelle og personlige integritet i behold tro på Gud i mødet med sekularisering, pluralisme og ateisme?
På den måde vil vi gerne være en del af samtalen om Gud og religion i vores samfund i dag, siger Fodgaard.

Større klarhed

Og den samtale er der for arrangørerne al mulig grund til at gå ind i for både troende og ikke-troende mennesker.
Verden er mere religiøs end nogensinde, og der er al mulig grund til at øve os i at forstå mennesker, der tænker og tror anderledes end os selv.
– Om ikke andet håber vi, at ”Kirke for skeptikere og tvivlere” kan hjælpe det enkelte menneske til at fastholde sine overbevisninger med større klarhed, men også med større accept og ydmyghed over for dem, der tror og tænker noget andet, siger Jesper Fodgaard.
Den første skeptikergudstjeneste fandt sted i søndags, og den næste holdes den 20. september.