Danskerne vil ikke skilles i kirken

Forslaget om et kirkeligt ritual for skilsmisse vakte for et år siden stor debat. Siden har der været stille omkring tilbuddet.I løbet af et år har kun et par taget imod tilbuddet om et folkekirkeligt skilsmisseritual.

Præst og psykoterapeut Ilse Sand introducerede for et år siden et kirkeligt ritual for skilsmisse.

Hvert år vælger cirka 14.000 ægtepar at lade sig skille, men kun et enkelt par har benyttet sig af muligheden for at tage afsked med hinanden gennem et folkekirkeligt skilsmisseritual.
Da præst og psykoterapeut Ilse Sand for et år siden introducerede et kirkeligt ritual for skilsmisse, vakte det stor debat blandt folkekirkens præster og biskopper, men selv om flere præster bakkede initiativet op, har ingen andre taget ritualet i brug. Og initiativtageren selv har på trods af flere henvendelser kun solgt et enkelt ritual.
Ilse Sands skilsmisseritual koster 4.200 kroner og omfatter indledende samtaler, enten individuelt eller parvis, og munder ud i formuleringen af et afskedsbrev, som bliver læst op i kirken sammen med bibelske tekster, bøn og velsignelse af de to, som vælger at gå hver til sit.
Når ritualet koster penge, skyldes det, at Ilse Sand ernærer sig som terapeut og kun lejlighedsvis vikarierer som præst i folkekirken.

Ikke spørgsmål om penge

Selv tror Ilse Sand, at prisen kan have betydning for den manglende efterspørgsel, men ifølge religionsforsker Christine Lind Ditlevsen fra Institut for Fremtidsforskning er der en helt anden forklaring.
– Mange ikke-troende bliver ikke gift i kirken for at få Guds velsignelse, men for at få et ritual og et rum. Derfor giver det ikke mening at bringe kirken ind over skilsmissen.
– De har ikke brug for at involvere en udefrakommende præst, men bruger en parterapeut. For troende er der nok en skam forbundet med skilsmissen. Man står ikke frem og siger, man alligevel ikke kunne leve sammen, til døden os skiller, siger hun.

Digt fremfor Bibelen

Ved lanceringen af ritualet udtrykte Ilse Sand dog åbenhed for, at ritualet ikke alene bør knyttes til kirken, såfremt nogle mennesker er mere fortrolige med et digt eller anden litteratur end Bibelen.
Selvom hun ikke ville kalde et borgerligt ritual en ”light-udgave” af det kirkelige tilbud, har kriseramte ægtepar uden kirkelig tilknytning tilsyneladende fundet den ligeså kalorielet som en formaliseret udveksling af ringe i en kirke.
Efterspørgslen har i hvert fald været beskeden, hos både troende eller ikke-troende.
levi/KP