Min Gudsopfattelse

Jeg husker et lille dramastykke fra forrige årtusinde, som hed noget i retning af “Mit Guds-koncept”. Det viste tre forskellige opfattelser af Gud. Forkerte vel at mærke. Dramaet bestod af tre personer. Den første person råbte og råbte til en gud langt væk, men fik ikke noget svar. En fraværende Gud. Den næste person havde vrangforestillinger om, at Gud slog ham, når han ikke var god nok. En streng, straffende Gud. Den tredje og sidste person levede glad i sin forestilling om Gud som en glad julemand, der gang på gang gav hende, hvad hun bad om. Gud som en evig julemand.

I min naivitet troede jeg selv, at jeg havde et velafbalanceret billede af Gud. Med kirkelig opdragelse, bibelskoleophold og kyndig undervisning måtte jeg da være bedrevidende end alle de stakler med fejl i gudsopfattelsen. Men en ting er hjernens viden om, hvem Gud. Noget andet er sjælens…

Som et pendul svinger jeg frem og tilbage mellem de, ironisk nok, tre opfattelser fra dramaet.
Nogle gange bærer mine bønner præg af, at jeg ikke rigtig tror, at Gud hører mig. Jeg beder og beder med en følelse af, at han ikke rigtig hører mig. Hvorfor skulle han dog det? Der er millioner af andre, som han sikkert holder meget mere af end mig, og som sikkert har mere brug for ham lige nu.

Så er der de tidspunkter, hvor der sker mindre behagelige ting i mit liv, og tanker om, at det har jeg jo da sikkert fortjent, trænger sig på.
Og så er der de tider, hvor det som fylder mine tanker og bønner er det, jeg gerne ville have. Gode eksamensresultater, bestået køreprøve, et bestemt arbejde, et hus og den eneste ene. Da jeg mødte mit livs kærlighed bad jeg i desperation: “Kære Gud, hvis bare jeg må få ham, skal jeg aldrig bede om noget mere”. Og vist fik jeg ham, men holdt selvfølgelig ikke mit tåbelige og fuldstændige unødvendige løfte.

Den gode nyhed er, at Gud er langt ud over, hvad vi fatter og forstår! Han elsker, når vi søger ham. Selv om forkerte opfattelser og ubevidste hændelser kan få os lidt på afveje, så står sandheden om, hvem han er, lige der i min bibel. Gud bliver aldrig kedelig. Der er altid mere at få at vide. Han ønsker, vi skal kende ham. God læselyst!