Benny Hinn nægtet indrejse til Storbritannien

STORBRITANNIEN – Skærpede regler for prædikanters indrejse til Storbritannien forhindrede forrige uge den amerikanske forkynder Benny Hinn i at tale ved en konference i London.Benny Hinn, der tidligere har besøgt Storbritannien, var ifølge avisen Daily Telegraph ikke klar over de skærpede regler, der trådte i kraft i november 2008. Han kom derfor til at svigte en såkaldt ”fire conference and miracle service” med flere tusinde deltagere i ExCeL center i London.
Hensigten med de skærpede regler er at begrænse såkaldte ekstremisters mulighed for at sprede religiøst had, ligesom man vil undgå, at prædikanter kommer ind i landet som turister, mens deres reelle formål med besøget er at arbejde og eventuelt opnå en form for fortjeneste.
To gange forsøgte Benny Hinn at komme ind i landet. Enden blev dog, at han måtte returnere til Texas, USA. Herfra overbragte han via et internet-link både en undskyldning til konferencedeltagerne og forklarede sit ufrivillige fravær. Konferencen blev dog gennemført af London-pastoren John Francis, der er seniorpastor i Ruach Ministries.
levi