Hospiceforum opretter nu netværk for frivillige

Frivillige ved hospicer efterlyser netværk og uddannelse. Hospice Forum Danmark danner nu et særligt forum for frivillige. Vil udbygge kursustilbud og ansætte frivillig-konsulent.Frivillige er rygraden i hospice-arbejdet.

En af de frivillige er Gudrun Gravlund, der hygger med blomster på Hospice Sydvestjylland.

Der står frivillige bag de støtteforeninger, som starter hospice rundt omkring i landet. Og det er et frivilligt korps af engagerede mennesker, som hospicer trækker på, når patienter har brug for at komme ud i frisk luft, og når der skal hygges og skabes atmosfære inden døre.
Hospice Forum Danmark ønsker at bakke op om disse frivillige. Derfor har de ringet rundt efter forslag fra frivilligkoordinatorer på fem danske hospicer.

Netværk og uddannelse

– Der er brug for ressourcer til at samle de frivillige. De melder sig som frivillige alene, og det er ofte en enefunktion at gå til hånde for sygeplejerskerne. De har brug for at komme sammen og lære hinanden at kende, siger Hanne Rosdahl Freund, frivilligkoordinator på Arresødal Hospice i Frederiksværk.
Og så har de brug for at komme i praktik på hinandens arbejdssteder:
– Hospice Forum Danmark kan også stå som formidler af udvekslingsophold for frivillige, foreslår Lotte Brøndum, sygeplejerske og frivilligkoordinator på Hospice Limfjord.

I god jord

Disse og mange andre forslag falder i god jord hos Hospice Forum Danmarks landsformand, Tove Videbæk:
– Vi er taknemmelig for disse forslag og vil hellere end gerne lave arrangementer for frivillige på kryds og tværs, samt arrangere udvekslingsophold for frivillige. Når hospicer og støtteforeninger opfordrer os til at tage disse initiativer, vil vi naturligvis gå i gang med dem, lover Tove Videbæk.
Hospice Forum Danmark vil faktisk gå videre og danne et særligt forum for frivillige i hospicearbejde:
– Vi vil med glæde organisere et forum for frivillige, lover Videbæk og går endda et skridt videre:

Ansætter konsulent

– Hospice Forum Danmark arbejder hen imod, at vi forhåbentlig snart kan få midler til at ansætte en frivillig-konsulent, som vil kunne hjælpe med undervisning af frivillige og frivilligkoordinatorer, samt med flere af de øvrige ønsker, som frivilligkoordinatorerne har fremsat.
Hospice Forum Danmark har allerede oprettet et frivilligheds-udvalg, som arrangerede et seminar for frivillige i foråret 2009. Næste seminar finder sted lørdag d. 6. marts 2010.