Katolikker opfordres til at holde søndagen hellig

Biskopperne for Katolsk Kirke i de nordiske lande har udsendt et fælles hyrdebrev til kirkerne.- Helligholdelse af søndagen er et af de vigtigste kendetegn ved det kristne liv. Lige siden Urkirkens dage har søndagen været den dag i ugen, …hvor man afholder sig fra tungere arbejde og hengiver sig til hvile, skriver biskopperne.
Og hvile er et af tidens største behov:
– Øget fritid og moderne teknik gør også undertiden mennesker rastløse, for samtidig med at arbejdsbetingelserne er forbedrede, vokser presset om at øge og forbedre produktionen ofte. Helligholdelse af søndagen er en uomgængelig del af vor katolske identitet, konkluderer biskopperne.