Kirken i DDR

Præsterne Kaj Bollmann og H. K. Neerskov var hyppige gæster bag jerntæppet.
Op til murens fald havde Kaj Bollmann som præst i flere år haft kontakt til østtyske menigheder.

Kaj Bollmann havde tæt kontakt til kirken i DDR før murens fald.

Igennem sine mange besøg i den østtyske kirke opbyggede Kaj Bollmann, der er generalsekretær i Kirkefondet, en tæt kontakt til miljøet omkring oppositionen.
I en samtale med Anders Laugesen i progammet Tro og eksistens på P1 fortæller han om sine oplevelser op til murens fald og om den teologiske inspiration, mødet med DDR’s kirkelige miljø gav ham.
Eftertanken i programmet er med præsten og forfatteren H.K. Neerskov. Han var fra midt i 1960’erne engageret i den internationale anti-kommunistiske kirkelige bevægelse, smuglede bibler og var initiativtager til oprettelsen af Dansk Europamission.
H.K. Neerskov giver sin vurdering af murens fald og den betydning for kirkelivet.

DR P1. Tro og eksistens
Lørdag den 14. november kl 19.03