Unge kristne og alkohol

KFS zoomer ind på, hvordan man som ung og kristen forholder sig til alkohol.Fredag aften uden alkohol – unge kristne mødes til snak om tro, liv og fester.Kristen studenterorganisation inviterer til fredagsmøder for gymnasieelever på Sjælland. Temaerne rækker fra alt lige fra fest, lederskab og livet med Gud.

Tro før alkohol

Det er fredag aften, og en stor flok gymnasieelever er samlet til spisning og hygge. Men på bordet er der ingen alkohol, ligesom der heller ikke findes vodka eller ølflasker i busken udenfor.
I Kristeligt Forbund for Studerendes (KFS) lokaler i København er fredag aften ofte lig med besøg af en stor flok unge, der har lyst til at bruge en aften på et oplæg og snak om kristendom, Gud og livet som kristen. Typisk mødes 20-30 unge til en ”gym-aften” i KFS-regi.
– Mange ønsker ikke at drikke sig fulde og skeje ud hver weekend og nyder derfor at være i et fællesskab, hvor de ikke konstant skal forholde sig til alkohol. Samtidig er det et positivt tilvalg at bruge sin fredag aften på socialt fællesskab med andre unge, som også på en eller anden måde er interesseret i tro og kristendom, fortæller KFS´s gymnasiesekretær Kathrine Kofod-Frederiksen.

Efterår med debat

Efterårsprogrammet er godt i gang og har blandt andet sat fokus på næstekærlighed, og hvad det vil sige at tro.
Der vil i løbet af efteråret også være fokus på det at være kristen gymnasieelev – og deltage i fester, hvor indtagelse af alkohol er en central del af arrangementet.
– Hvordan skal man som ung og kristen forholde sig til det? Spørgsmål som disse vil blive udsat for debat, når Kathrine Kofod-Frederiksen og volontør Nanna Gummesen sætte fokus på emnet.
Den 4. december handler aftenen om ”commitment”. Hvordan skal man som ung forholde sig til ansvar? Ofte er man måske klar til at nyde, men er man klar til at yde? Og hvad vil det egentlig sige at følge Jesus?
Spørgsmål som disse bliver taget op af cand. theol Frank Kristensen, der også vil undervise i lederskab -og hvordan man leder sig selv.
Af Ruben Bjerregaard Nielsen